Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 02-Σεπ-2019 16:31

  ΚΡΕΚΑ: Αναμένει την τελική πρόταση ρύθμισης οφειλών από τη DoValueHellas

  ΚΡΕΚΑ: Αναμένει την τελική πρόταση ρύθμισης οφειλών από τη DoValueHellas
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, στη Γ.Σ. ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις ενέργειες που έχουν γίνει με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας καθώς και για την πορεία της διαδικασίας ρύθμισης του τραπεζικού δανεισμού και αναλύθηκαν τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η εταιρία με σκοπό την βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018.

  Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι οι επαφές της εταιρίας με τη DoValueHellas A.E., η οποία εκπροσωπεί τις συνεργαζόμενες τράπεζες συνεχίζονται και η εταιρία αναμένει από τη DoValueHellas Α.Ε. την τελική πρόταση ρύθμισης οφειλών.

  Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 2α Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 47,928% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.414.991 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών).

  Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

  1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 47,928% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 3.414.991 μετοχές, και 3.414.991 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2018, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

  2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 47,928% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 3.414.991 μετοχές, και 3.414.991 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2018 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2019 (01/01/2019-31/12/2019).

  3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 47,928% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 3.414.991 μετοχές, και 3.414.991 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2018 και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του 2018.

  4. Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 47,928% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 3.414.991 μετοχές, και 3.414.991 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ελεγκτική εταιρία BDOΟρκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  για τους ελέγχους της χρήσης 2019. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος του Βασιλείου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 10741 και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Χριστόφορος Αχινιώτης του Ιωάννη με Α.Μ.ΣΟΕΛ 35961.

  5. Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις ενέργειες που έχουν γίνει με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας καθώς και για την πορεία της διαδικασίας ρύθμισης του τραπεζικού δανεισμού και αναλύθηκαν τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η εταιρία με σκοπό την βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι οι επαφές της εταιρίας με τη DoValueHellas A.E., η οποία εκπροσωπεί τις συνεργαζόμενες τράπεζες συνεχίζονται και η εταιρία αναμένει από τη DoValueHellas Α.Ε. την τελική πρόταση ρύθμισης οφειλών.

  6. Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

  7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι:

      Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης
      Χρήστος Γιαννιώτης
      Ελευθέριος Τουμπεκτσής

  8. Ενημερώθηκε για την πρόθεση πώλησης του σφαγείου της εταιρίας στα Ιωάννινα και ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 3.414.991 την πώληση του ανωτέρω σφαγείου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ