Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 30-Αυγ-2019 16:31

  Ακρίτας: Η ΓΣ ενέκρινε μέτρα για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης

  Ακρίτας: Η ΓΣ ενέκρινε μέτρα για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 9 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.366.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

  Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης.

  Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1.Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2018, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2018 – 31.12.2018.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2018-31.12.2018

   Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  3. Απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  4. Εξέλεξε την Εταιρεία ορκωτών  ελεγκτών - λογιστών   GRANT  THORTON Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2019.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  5. Ενέκρινε τις  των αμοιβές που καταβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  6. Ενέκρινε την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  7. Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

   8. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, σε Διευθυντικό στέλεχος, να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρείας, που επιδιώκει όμοιους ή συναφείς σκοπούς

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  9. Ενέκρινε την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων