Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 08-Αυγ-2019 18:26

  Q&R: Γ.Σ. στις 9/9 για μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών

  Q&R: Γ.Σ. στις 9/9 για μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το ποσό των 3.852.206,40 ευρώ έως το ποσό των 5.302.206,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας από 0,14 ευρώ έως 0,19 ευρώ, με σχηματισμό ειδικού αποθεματικού το οποίο θα συμψηφισθεί με σωρρευμένες λογιστικές ζημιές της εταιρείας, καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Quality & Reliability που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ, στην έδρα της (Κονίτσης 11Β, Μαρούσι Αττικής, 3ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


  1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της Quality & Reliability A.E. χρήσεως 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.

  2] Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018, κατ’ άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018.

  3]  Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2018 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2019-2020 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

  4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q & R A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2019 - 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

  5] Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  6] Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ποσό των 3.852.206,40 ευρώ έως το ποσό των 5.302.206,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,14 ευρώ έως 0,19 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.  H ανωτέρω μείωση θα πραγματοποιηθεί με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού το οποίο θα συμψηφισθεί με σωρρευμένες λογιστικές ζημιές της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας με την ανωτέρω μείωση είναι να μην εμπίπτει πλέον στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

  Η σχετική απόφαση απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4548/2018).

  Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  7]  Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

  8]  Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

  9] Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

  10] Διάφορα θέματα και ανακoινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ