Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 02-Αυγ-2019 17:41

  Π. Πετρόπουλος: Αύξηση εσόδων το α' εξάμηνο του 2019

  Π. Πετρόπουλος: Αύξηση εσόδων το α' εξάμηνο του 2019
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αύξηση σημείωσαν οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου, κατά 27,8% και ανήλθαν σε 57,27 εκατ. ευρώ από 44,80 εκατ. ευρώ που ήταν πέρσι την ίδια περίοδο.

  Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,99 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11%, έναντι 1,80 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 27,5% και ανήλθαν σε 0,87 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ στις 30.6.2018. Η μείωση οφείλεται σε φόρο €561.256 ως αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.

  Τα EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1% και ανήλθε σε €2,85εκ από € 2,83εκ στις 30.6.2018.

  Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 5% στα €17,40εκ από 16,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 47,72% και ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ, από 8,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν κατά 43,35% στα 4,39 εκατ. ευρώ στις 30.6.2019 από 7,75 εκατ. ευρώ  στις 31.12.2018.

  Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.6.2019 ήταν 53,25%.         

  Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

                                                                                                                                                            1η Ιαν. – 30η Ιουν.

   

  2019

  2018

  Συνολικές πωλήσεις

  57.272

  44.800

  Μικτά κέρδη

  9.687

  8.884

  Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

  931

  827

  Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων

  (7.860)

  (7.142)

  Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

  (273)

  (109)

  Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

  2.485

  2.460

  Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)

  (487)

  (657)

  Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά κέρδη

  369

  367

  Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων

  1.998

  1.803

  Φόρος εισοδήματος

  (1.129)

  (587)

  Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από Φόρους

  869

  1.216

  Δικαιώματα Μειοψηφίας

  0

  0

  Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας

  869

  1.216

  Κέρδη ανά μετοχή

  0,123

  0,173

   

    Συνοπτικός Ισολογισμός

   

   

  30/06/2019

  31/12/2018

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

   

   

  Κυκλοφορούν

   

   

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

  4.396

  7.750

  Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

  19.525

  16.826

  Αποθέματα

  14.309

  12.832

  Λοιπές απαιτήσεις

  7.703

  3.974

  Μη Κυκλοφορούν

   

   

  Άϋλα στοιχεία

  568

  717

  Ενσώματα στοιχεία

  17.771

  17.052

  Πελάτες & λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις

  393

  335

  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

  2.305

  2.314

  ΣΥΝΟΛΟ

  66.970

  61.800

  ΠΑΘΗΤΙΚΟ

   

   

  Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

  11.653

  8.954

  Εμπορικοί πιστωτές

  14.353

  11.439

   

   

   

  Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

  5.750

  7.625

  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

  1.895

  1.725

   

   

   

  Ίδια Κεφάλαια

  33.319

  32.057

   

   

  H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ  ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας  όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα, μπαταρίες, λιπαντικά και ελαστικά.

  Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στους  τομείς δραστηριότητας της.

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Αθηνά Τσιάγκα, τηλ. 210  3499211.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ