Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 01-Αυγ-2019 16:13

  Alpha Trust Ανδρομεδα ΑΕΕΧ: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου οι μετοχές από 12/8

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοινώνεται από την εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (διακριτικός τίτλος "ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.ΕΧ.) ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 05.06.2019 αποφάσισε :

  Tη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (€ 300.852,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών η οποία θα κατέλθει από € 16,00 σε € 15,25 η κάθε μία, ήτοι κατά ποσό 0,75 ευρώ ανά μετοχή.

  Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (€ 6.117.324,00) και διαιρείται σε τετρακόσιες μία χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (401.136) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 15,25 λεπτών η κάθε μία.

  Την 26.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας.

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 31.07.2019, ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 16,00 ευρώ σε 15,25 ευρώ και την επιστροφή κεφαλαίου.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 12.08.2019 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 15,25 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 13.08.2019 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, ορίζεται η 19.08.2019.

  Η καταβολή των μετρητών θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." ως ακολούθως :

      Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.

      Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.".

      Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.

  Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου από την Τράπεζα λήγει στις 31.12.2019.

  Από 01.01.2020 η πληρωμή της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Τατοΐου 21,145 61 Κηφισιά).

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200, κα Θάλεια Πάσχου).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ