Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιουλ-2019 19:46

  Performance Technologies: Τη διανομή μερίσματος €0,0551 ενέκρινε η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος, εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2018, μικτού ποσού 215.439,07€ ήτοι 0,0551€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ενώ επίσης αποφάσισε την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι κατ’ ανώτατο όριο 390.000 μετοχών.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 29/07/2019 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της στην Αθήνα (οδός Ευρυμέδοντος 4) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 13 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.590.764 Μετοχές σε σύνολο 3.908.990 Μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,86% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

  Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  Θέμα 1ο:
  Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 22ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018).

  Θέμα 2ο:
  Ενέκρινε α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή μερίσματος, εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2018, μικτού ποσού 215.439,07€ ήτοι 0,0551€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 17/09/2019 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2018 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16/09/2019. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23/09/2019, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και β) το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 66.200€.

  Θέμα 3ο:
  Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018) και ενέκρινε το σύνολο των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Θέμα 4ο:
  Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 22ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019).

  Θέμα 5ο:
  Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2019 την Ελεγκτική Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. με Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125.

  Θέμα 6ο:
  Ενέκρινε τη θέσπιση και εφαρμογή "Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών", σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν.4548/2018 (πρώην άρθρο 16 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/20), όπως ισχύει.

  Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέχρι κατ’ ανώτατο όριο 390.000 μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι 29 Ιουλίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία ήτοι 0,30€ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 4,00€ ανά μετοχή.

  Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

  Θέμα 7ο:
  Στο θέμα 7 (Διάφορες ανακοινώσεις) η Εταιρεία ανακοινώνει ότι σε επόμενη (έκτακτη) Γενική Συνέλευση θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
  1. Τροποποίηση - προσαρμογή του Καταστατικού της με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
  2. Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ