Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 17-Ιουλ-2019 08:44

  Οι "πίσω γραμμές" του ισολογισμού της FFG και το ρίσκο με τους ομολογιούχους

  Οι "πίσω γραμμές" του ισολογισμού της FFG και το ρίσκο με τους ομολογιούχους
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Νίκου Χρυσικόπουλου

  Μείζον θέμα για την ορθή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής εικόνας της Folli Follie Group, τη βιωσιμότητα της εταιρείας αλλά και τις προοπτικές του εγχειρήματος διάσωσής του Ομίλου εν συνόλω αναδεικνύει το περιεχόμενο των αναμορφωμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιοποιήθηκαν χθες.

  Πέραν των παρατηρήσεων της PwC και του ορκωτού ελεγκτή Δημήτρη Σούρμπη, το σκέλος των "Δηλώσεων Εκπροσώπων του ΔΣ” και η "Ετήσια Έκθεση του ΔΣ” που περιλαμβάνονται στις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό για το ευρύτατο μέγεθος των παραλείψεων σε διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου της εταιρείας, αλλά και για τον τρόπο που συντάχθηκε ο ισολογισμός.

  Η αναφορά πως η εταιρεία μέχρι το Μάιο 2019, δηλαδή έναν ολόκληρο χρόνο από την αποκάλυψη του σκανδάλου της παραποίησης στοιχείων, "δεν είχε διαδικασία για την καταγραφή και τον εντοπισμό των συνδεδεμένων μερών, καθώς και για την ορθή και έγκαιρη αποτύπωση των συναλλαγών της με τα συνδεδεμένα μέρη, ούτε διενεργούσε έλεγχο εξακρίβωσης του πραγματικού δικαιούχου της συνεργαζόμενης εταιρείας κατά την έναρξη συνεργασίας με προμηθευτές ή πελάτες" είναι υπέρ του δέοντος χαρακτηριστική της ανεπάρκειας σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και των ευθυνών που βαραίνουν τις διοικήσεις της FFG διαχρονικά.

  Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία

  Πέραν πάσης αμφιβολίας για τον ισολογισμό που συντάχθηκε είναι η παραδοχή στις "Δηλώσεις Εκπροσώπων του ΔΣ" πως "...η Διοίκηση της εταιρείας δεν κατόρθωσε να συντάξει αναμορφωμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2017 της Εταιρείας και του Ομίλου, που να ανταποκρίνονται πλήρως με τα υιοθετηθέντα από την Ε.Ε. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, προκειμένου να απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα".

  Σε μια αποτυχημένη προσπάθεια αιτιολόγησης της ανεπάρκειας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον  αναμορφωμένο ισολογισμό, το Δ.Σ. στην Έκθεση που παραθέτει αναφέρει πως "λόγω της αποχώρησης πολλών στελεχών του Ομίλου στο διάστημα Μάιος 2018 - Δεκέμβριος 2019, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να εξευρεθούν αξιόπιστα στοιχεία. Οι διορθώσεις λαθών και οι αναπροσαρμογές πραγματοποιήθηκαν με βάση διαθέσιμα στοιχεία όπως το πόρισμα της Alvarez & Marsal και λοιπά στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη της παρούσας Διοίκησης" (!)

  Η διοίκηση παραδέχεται ακόμη ότι δεν έχει αποκαταστήσει το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη, κάτι που αποτυπώθηκε και στην έκθεση ελέγχου της PwC. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως "διαπίστωσε ότι η λειτουργία του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ήταν ανεπαρκής και δεν υπήρξε αποτελεσματική σχετικά με την διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων". 

  Το βασικότερο, όπως ανέδειξε το προ ημερών δημοσίευμα του Capital.gr., στοιχείο που προκύπτει για την επόμενη ημέρα της εταιρείας είναι πως οι ελεγκτές της PwC εγείρουν σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους ( going concern).

  Παρόλο που η εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης με σκοπό την αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 106β του Ν. 3588/2007, η PwC αναφέρει ρητά: "Δεν συμφωνούμε με την εκτίμηση και την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης των συνημμένων αναθεωρημένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας".

  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα έπρεπε να έχουν αποτιμηθεί σε καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες, δηλαδή στα ποσά που θα εισπραχθούν ή που οφείλονται να πληρωθούν εάν οι υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες από την υπάρχουσα περιουσία, κατά την ρευστοποίηση και το κλείσιμο της εταιρείας.

  Οι αξιώσεις του Δ. Κουτσολιούτσου και τα δάνεια

  Σε ότι αφορά την αξίωση 40 εκατ. ευρώ του Δ. Κουτσολιούτσου, θέμα που πρώτο ανέδειξε το Capital.gr, ο οποίος με επιστολή του ισχυρίζεται πως το παραπάνω ποσό είχε χορηγηθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018 από τον ίδιο προς τη θυγατρική εταιρεία FF Group Sourcing Ltd. (στη θυγατρική δηλαδή που το ημιτελές πόρισμα της Α&Μ (σ.σ. η αμοιβή της οποίας και επισήμως ανήλθε σε 4 εκατ. ευρώ) κατέδειξε το "πάρτι” παραποίησης στοιχείων και στην οποία ήταν επικεφαλής!), η PwC είναι σημειώνει ρητά πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό και διατηρεί επιφυλάξεις για την πληρότητα των λογιστικών αρχείων και στοιχείων του Ομίλου.

  Πλήρως αμφισβητούμενα είναι και τα "δάνεια" 41 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται να έχουν δοθεί προς θυγατρικές, ο έλεγχος και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων είναι εντελώς ασαφής, ενώ υπάρχει πλήθος αμοιβών σε συνεργάτες, μεταξύ των οποίων και 3 εκατ. ευρώ σε Αμερικάνο δικηγόρο για την εξεύρεση επενδυτή, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ανάκτησης με αμφίβολα αποτελέσματα.

  Αγωγές – Links

  Σε ό,τι αφορά στις αγωγές που αντιμετωπίζει η εταιρεία, εκκρεμούν επτά δικαστικές υποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων ζητείται η συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας για συνολικό ποσό 3,6 εκατ. ευρώ και διεκδικούνται αποζημιώσεις για συνολικό ποσό 5,4 εκατ. ευρώ, το οποίο η εταιρεία θα κληθεί να καταβάλει εφόσον τελεσιδικήσουν σε βάρος της. Οι αποζημιώσεις αφορούν κυρίως αξίωση για υλική και ηθική βλάβη που υπέστησαν μέτοχοι μετά την πτώση της μετοχής.

  Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό, οι προοπτικές για τη θυγατρική (75%) Links of London δεν είναι ευοίωνες. Σε συνέχεια αποτίμησης της αξίας χρήσης, το ποσό των καθαρών περιουσιακών στοιχείων είναι χαμηλότερο της λογιστικής αξίας της συμμετοχής και δεν υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης.

  Οι ομολογιούχοι

  Τέλος, σε ό,τι αφορά στο νέο σχέδιο που προτείνεται στο σύνολο, πλέον, των ομολογιούχων-πιστωτών της, στηρίζεται στη βάση της προηγούμενης (μη επιτυχούς) διαπραγμάτευσης με περιουσιακά στοιχεία που μοιράζονται μεταξύ της νέας εταιρείας ("OpsCo”), της παλαιάς ("OldCo”) και της οντότητας ("AssetsCo”) στην οποία θα μεταφερθούν ορισμένα μη λειτουργικά ακίνητα. Στους ομολογιούχους-πιστωτές προσφέρονται τα ακίνητα του ομίλου εκτιμώμενης αξίας 100 εκατ. ευρώ, εκχωρούνται απαιτήσεις, 20 εκατ. ευρώ σε δόσεις μέσω έκδοσης νέων μη εξασφαλισμένων ομολογιών με κουπόνι 9%, ενώ σε αντίθεση με την προηγούμενη συμφωνία δεν τους ζητείται να συνεισφέρουν με κεφάλαια ή με ενδιάμεση χρηματοδότηση.

  Να σημειωθεί πως οι διαπραγματεύσεις της εταιρείας με τους ομολογιούχους που κατέχουν χρεόγραφα ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ δεν είχαν χθες, ημέρα που ανακοινώθηκε το νέο term sheet, ξεκινήσει.  Εφόσον αυτό συμβεί, οι συζητήσεις θα είναι μακρόχρονες και με αμφίβολη κατάληξη.

  Δεδομένου ότι η εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει την αίτηση για επικύρωση πριν τις ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, είναι πιθανό η επικύρωση του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Δικαστήριο να μην έχει λάβει χώρα μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Το εγχείρημα είναι, ούτως ή άλλως, φιλόδοξο και για το λόγο αυτό οι πληροφορίες αναφέρουν πως πέραν των επαφών με τους ομολογιούχους συνεχίζεται η αναζήτηση "λευκού ιππότη".

  Διαβάστε ακόμη:

  - Folli Follie: Η έλλειψη ρευστού, τα distress funds και στο βάθος... Fosun;

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ