Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 10-Ιουλ-2019 22:03

  Εθνική Τράπεζα: Εκλογή τεσσάρων νέων μελών στο δ.σ. στην τακτική γ.σ. της 31ης Ιουλίου

  Εθνική Τράπεζα: Εκλογή τεσσάρων νέων μελών στο δ.σ. στην τακτική γ.σ. της 31ης Ιουλίου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την εκλογή τεσσάρων νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση τεσσάρων παραιτηθέντων μελών θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας που θα λάβει χώρα την 31 η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία".

  Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

  2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

  3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).

  4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).

  5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

  7. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4548/2018). Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018, ως μελών των Επιτροπών  Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

  8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση Εταιρειών του Ομίλου ΕΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  9. Αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε δεκατρία (13), σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας.

  10. Εκλογή δύο (2) νέων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού
  Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε
  πλήρωση δύο (2) νέων θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  11. Εκλογή τεσσάρων (4) νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση τεσσάρων (4) παραιτηθέντων μελών και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

  12. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

  13. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 31 η Ιουλίου 2019 καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6
  η Αυγούστου 2019, ώρα 11.00 π.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία", οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ