Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 05-Ιουλ-2019 14:28

  Πλαστικά Κρήτης: Στις 26 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 26 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ για την έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2018, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την έκλογή μελών επιτροπής Ελέγχου, μεταξύ άλλων.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης περιοχή ΒΙ.ΠΕ.Η. οδός Ρ, ανώνυμης Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

  2.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2018.

  3.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

  4.-Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002.

  5.-Εκλογή μελών επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

  6.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  7.-Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια η στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

  8.-Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Eταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

  9.-Εγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.

  10.-Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν.4548/2018. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του.

  11.-Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ