Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 01-Ιουλ-2019 16:21

  Μπήτρος: Οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνήλθε την 28.06.2019 η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. στην έδρα της εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,212% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 12.549.185 μετοχές επί συνόλου 15.842.391 μετοχών).

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

  1.         Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση.          

              [Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

  2.         Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2018.

              [Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

  3.         Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, και απαλλάχθηκαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια εταιρική χρήση.

              [Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

  4.         Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση 2019.

              [Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

  5.         Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2019, με τη σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρεία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε." και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Πετεινός Ευάγγελος και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Πολύζος Απόστολος, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.

             [Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

  6.         Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί "αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών".    

  [Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ