Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 26-Ιουν-2019 15:21

  Χαιδεμένος: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η πολιτική αποδοχών της εταιρείας διάρκειας τεσσάρων ετών και η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018 εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ".

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 26/6/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 80,18% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.687.816μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ΕτήσιωνΧρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

  Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

   

  2. Απαλλαγή των μελών/έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2018

  Απαλλάχθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου/εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

   

   

  3. Εκλογή τακτικού ελεγκτήγια τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτού

  Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

   

   

   

  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018

  Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

   

  5. Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρίας διάρκειας τεσσάρων ετών

  Εγκρίθηκε πολιτική αποδοχών της εταιρίας διάρκειας τεσσάρων ετών

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

   

   

   

  6. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018

  Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

   

   

  7. Άλλα θέματα

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ