Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 18-Ιουν-2019 20:03

  Τιτάν: Ξεκινά στις 19 Ιουνίου η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

  Τιτάν: Ξεκινά στις 19 Ιουνίου η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 19 Ιουνίου 2019 θα ξεκινήσει η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Titan Cement International S.A. για την απόκτηση των μετοχών της Τιτάν Α.Ε. και θα λήξει στις 17 Ιουλίου 2019.

  Σημειώνεται ότι η TITAN Cement International έλαβε όλες τις κανονιστικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής κατόπιν:
  (α) της έγκρισης από την βελγική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Financial Services and Markets Authority) (i) του ενημερωτικού δελτίου που κατήρτισε και υπέβαλε η TITAN Cement International σε σχέση με τη δημόσια προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος και την εισαγωγή όλων των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Euronext Βρυξελλών (εφεξής "Ενημερωτικό Δελτίο"), η οποία ελήφθη στις 14 Μαΐου 2019, και (ii) του συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής το "Συμπλήρωμα"), η οποία ελήφθη στις 12 Ιουνίου 2019, και

  (β) της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η "ΕΚ") του πληροφοριακού δελτίου που κατήρτισε η TITAN Cement International σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το Νόμο (εφεξής "Πληροφοριακό Δελτίο"), η οποία ελήφθη στις 18 Ιουνίου 2019,

  Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να ανακοινωθούν στις 18 Ιουλίου 2019 και η παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου 2019 ή περί την ημερομηνία αυτή.

  Η διαπραγμάτευση των μετοχών της TITAN Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής "Χ.Α.") και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2019.

  Αιτιολογημένη Γνώμη

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της A.E. TΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αποφάσισε ομόφωνα:

  1. Να εκφράσει την απόλυτη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, η οποία είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας και των Μετόχων της, διότι:

  Διευκολύνει την ανάπτυξη της Εταιρίας και του ομίλου της (ο Όμιλος/ ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ) και δημιουργεί προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη βελτίωση της κερδοφορίας και των οικονομικών του αποτελεσμάτων, 

  Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου, διευρύνοντας τις πηγές άντλησης κεφαλαίων του και βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με ευνοϊκότερους όρους δανεισμού, 

  Ωφελεί τους μετόχους της Εταιρίας ( οι Μέτοχοι) αφού εισάγει εμμέσως την Εταιρία (και μέσω αυτής τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ) δια της TCI σε ένα μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο στο κέντρο της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση διεθνών επενδυτών και ενισχύει τη ρευστότητα και εμπορευσιμότητα των μετοχών, και

  Ενισχύει το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

  2. Να προσφερθούν οι ίδιες Μετοχές ΤΙΤΑΝ που θα κατέχονται από την Εταιρία κατά την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

  3. Να συνδράμει την TCI κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης εντός του πλαισίου των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

  4. Να εγκρίνει τη δημοσίευση της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης σύμφωνα με το Νόμο και να εγκρίνει την υποβολή της αιτιολογημένης γνώμης του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην TCI.

  5. Να εγκρίνει την διενέργεια οιασδήποτε άλλης πράξης ή ενέργειας απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση, την Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ. και την έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ