Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 06-Ιουν-2019 14:13

  Entersoft: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Διανομή μερίσματος στους μετόχους €0,18 ανά μετοχή ενέκρινε η σημερινή Γ.Σ. της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ και αποφασίστηκε η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε σχέση με την διανομή μερίσματος, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση,  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.913.946 μετοχές σε σύνολο 4.456.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,84% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

  Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Στην απόφαση διανομής των κερδών για την χρήση 2018 αναλογεί διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,18 € ανά μετοχή. Σε αυτό το ποσό μερίσματος θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος εκ του νόμου φόρος παρακράτησης 10% (ήτοι € 0,018), και κατά συνέπεια το καθαρό ποσό μερίσματος που θα δικαιούνται να λάβουν οι μέτοχοι είναι € 0,162 ανά μετοχή. Αποφασίστηκε η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την διανομή μερίσματος , την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του.

  2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και εταιρείας , καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018.

  3. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 3, (ΑΜ ΣΟΕΛ 125) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τoν κ. Χαράλαμπο Μπινέρη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 53311.

  4. Εγκρίθηκαν αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2018 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα της παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920 και πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 αντιστοίχως για τα έτη 2018 και 2019 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατόπιν αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

  5. Στο θέμα των εγκρίσεων για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων