Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 06-Ιουν-2019 13:53

  Μαθιός Πυρίμαχα: Στις 27 Ιουνίου οι αποφάσεις για τη διάθεση αποτελεσμάτων του 2018

  Μαθιός Πυρίμαχα: Στις 27 Ιουνίου οι αποφάσεις για τη διάθεση αποτελεσμάτων του 2018
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 27 Ιουνίου, στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της "Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε" θα ληφθεί απόφαση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2018, σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΣ της εταιρείας.

  Η ημερήσια διάταξη της ΓΣ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, περιλαμβάνει:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για την εταιρική χρήση 2018
  2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018
  4. Έγκριση των καταβληθείσων αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2018, προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για την διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
  5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  6. Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία
  7. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, τροποποίηση των άρθρων 4,8,20,22,23,25 και 26 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού
  8. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης , καθώς και της επιλογής του τρόπου λύσεως και τυχόν εκκαθαρίσεως ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.
  9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων ή κοινοπρακτικών δανείων, βάσει οποιουδήποτε νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες (διαπραγμάτευση, υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του.
  10. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

  Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ