Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 04-Ιουν-2019 17:46

  ΕΛΓΕΚΑ: Στις 26 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 26 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ".

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, κατά την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2018 (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2018 (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

  3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής της.

  4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 (από 1η  Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Προέγκριση καταβολής και παροχή αδείας για προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  5. Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

  6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

  7. Διάφορα θέματα ενημέρωσης και ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην έδρα της Εταιρίας, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων