Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Μαϊ-2019 18:54

  CNL Capital: Πράσινο φως από ΓΣ για μέρισμα και έκδοση ομολογιακού δανείου έως 8 εκατ. ευρώ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την ομόφωνη έγκρισή της στη διανομή μερίσματος και την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 8.000.000 ευρώ, έδωσε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της CNL Capital, που πραγματοποιήθηκε χθες. 

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις: 

  Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.  
  Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472 
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472 
  Αριθμός ψήφων κατά : 0 
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0 
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96% 
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου:  100% 
   
  Ο Πρόεδρος παρουσίασε και πρότεινε την έγκριση, των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει, την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 20ης Μαρτίου 2019 καθώς και την από 21ης Μαρτίου 2019 Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018,  όπως δημοσιεύθηκαν νομίμως στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.cnlcapital.eu) και υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.   Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση που συμπεριλαμβάνει την εκ του Νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης,  την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. 
  Παναγιώτη Κυριακόπουλου αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018, όπως αυτές υπεβλήθησαν και δημοσιεύθηκαν.   
   
  Επί του 2ου Θέματος:  Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018  της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.  
  Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472 
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472 
  Αριθμός ψήφων κατά : 0 
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0 
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96% 
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου:  100% 
   
  Ο Πρόεδρος πρότεινε στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και επίσης πρότεινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη. 

  Επί του 3ου Θέματος: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2018 και παρελθουσών χρήσεων. 
   
  Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472 
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472 
  Αριθμός ψήφων κατά : 0 
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0 
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96% Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου:  100% 
   
  Ο Πρόεδρος πρότεινε, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2019  και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχηματισμού τακτικού αποθεματικού για τη χρήση 2018 και προηγούμενων χρήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 158 του Ν.4548/2018, συνολικού ποσού 9,729 ευρώ, τη διάθεση καθαρού μερίσματος στους μετόχους 0,13 ευρώ ανά μετοχή. 

  Ο Πρόεδρος ενημέρωσε πως, βάσει του Ν.2367/1995 που διέπει τις ΕΚΕΣ, για το μέρισμα αυτό καταβάλλεται εταιρικός φόρος 20% και το μέρισμα των 0,13 ευρώ ανά μετοχή καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.  

  Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, να οριστούν οι ημερομηνίες αποκοπής και διάθεσης του μερίσματος, όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τρίτη 14 
  Μαΐου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη 15 Μαΐου  2019 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Δευτέρα 20 Μαΐου 2019. Επίσης εγκρίθηκε και  παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. 

  Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας. 

  Επί του 4ου Θέματος: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
    
  Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472 
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472 
  Αριθμός ψήφων κατά : 0 
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0 
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96% Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου:  100% 
   
  Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση των Μετόχων πως δεν καταβλήθηκαν αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2018. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την μη καταβολή αμοιβών και κατά την τρέχουσα χρήση 2019.  
   
  Επί του 5ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.   
   
  Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 616.039 
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 616.039 
  Αριθμός ψήφων κατά : 0 
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0 
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,53% Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου:  100% 
   
  Ο Πρόεδρος πρότεινε, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΟΛ Α.Ε." για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα ως Τακτικό Ελεγκτή τον Μιχάλη Χατζησταυράκη (Α.Μ.26581) και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο (Α.Μ.13661).    

  Η έγκριση περιλαμβάνει την ανάθεση στην ως άνω Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, της παράλληλης ανάληψης και της διαδικασίας έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. Τέλος, η Γενική Συνέλευση, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε 
  (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 
   
  Επί του 6ου θέματος:
  Έγκριση της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και μελών Επιτροπής Ελέγχου.   
   
  Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472 
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472 
  Αριθμός ψήφων κατά : 0 
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0 
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96% Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου:  100% 
   
  Ο Πρόεδρος παρουσίασε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, τις αντικαταστάσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου που διενεργήθηκαν από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της 2 Απριλίου 2018 ως την 8η Μαΐου 2019,  ως ακολούθως : 
    
  -10/05/2018 Παραίτηση του Δημήτριου Δελώνα, αντικατάσταση του με τον Βασίλειο Αγαπητό, ως Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 
  -23/05/2018 Παραίτηση του Ιωάννη Μπόμπα, αντικατάσταση του με τον Ευθύμιο Τσοκάνη, ως Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος  
  Αντίστοιχα με τις ως άνω αντικαταστάσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, τις ανάλογες αντικαταστάσεις στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία μετά τους νέους διορισμούς, έχει την παρακάτω διάρθρωση : 
  Πρόεδρος, Βασίλειος Αγαπητός,  Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 
  Μέλος, Μάρκος Δράκος , Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.  
  Μέλος, Ευθύμιος Τσοκάνης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 
  Ο Πρόεδρος ενημέρωσε πως η Εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του ήδη εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου με την από 15.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14.11.2022. 
   
   
  Επί του 7ου Θέματος: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 8.000.000 Ευρώ, διάρκειας έως 5 έτη και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.   
  Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472 
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472 
  Αριθμός ψήφων κατά : 0 
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0 
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96% Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου:  100% 
   
  Ο Πρόεδρος παρουσίασε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 8,000,000 Ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου και διάρκειας έως 5 ετών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών διάθεσής του.  
   
  Επί του 8ου θέματος:
  Τροποποίηση  του άρθρου 9 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) και του άρθρου 20 (Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Εταιρείας.  
    
  Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου 
  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. 
  Επιτευχθείσα : ΝΑΙ 
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472 
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472 
  Αριθμός ψήφων κατά : 0 
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0 
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96% Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου:  100% 
   
  Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού, αναφορικά με τη δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.  

  Ειδικότερα ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικό της εταιρείας, με τον Ν.4548/2018 και συγκεκριμένα με το  Άρθρο 162 παρ.3 όπου δεν απαιτείται  εξουσιοδότηση από Γενική Συνέλευση για απόφαση διανομής κερδών  μέσα στην ίδια χρήση. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων