Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 16-Απρ-2019 21:51

  Τιτάν: Νέα Δημόσια Πρόταση από την TITAN Cement International

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:30

  Σε νέα προαιρετική δημόσια πρόταση προχώρησε στις 16 Απριλίου 2019 η TITAN Cement International S.A. για την απόκτηση των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. με αντάλλαγμα νέες μετοχές της TITAN Cement International S.A.

  Σημειώνεται ότι ως ελάχιστο ποσοστό αποδοχής για την επιτυχή έκβαση της Πρότασης τίθεται το 75%, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και από τις δύο κατηγορίες των μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (κοινές και προνομιούχες). Αυτό διαφοροποιεί τη νέα δημόσια πρόταση από την προηγούμενη.

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός της TITAN Cement International S.A. με τη νέα Πρόταση παραμένει η διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Euronext Βρυξελλών.

  Η Πρόταση, πέραν από την εισαγωγή στο Euronext Βρυξελλών, προβλέπει ακόμα οι μετοχές της TITAN Cement International S.A. να εισαχθούν δευτερογενώς προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

  Με τη λήψη όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

  Η Πρόταση απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για το σύνολο των μετοχών τους, καθώς στόχος της TITAN Cement International S.A. είναι η απόκτηση του 100% των μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.. Ως ελάχιστο ποσοστό αποδοχής για την επιτυχή έκβαση της Πρότασης τίθεται το 75%, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και από τις δύο κατηγορίες των μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (κοινές και προνομιούχες). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρότασης, κατόπιν της λήψεως των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων, η TITAN Cement International S.A. θα καταστεί η άμεσα μητρική εταιρία της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

  Σε περίπτωση αποδοχής της Πρότασης σε ποσοστό 90% και άνω ως προς μια ή/και τις δύο κατηγορίες μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε., θα ενεργοποιηθούν το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) ως προς τις μετοχές της σχετικής κατηγορίας και εν συνεχεία θα δρομολογηθεί η διαγραφή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Αν η αποδοχή σε κάποια από τις δύο κατηγορίες μετοχών είναι σε ποσοστό άνω του 75% και κάτω του 90%, δεν θα ενεργοποιηθούν το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) για την κατηγορία αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική κατηγορία μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών παράλληλα με τις μετοχές της Titan Cement International S.A., η οποία θα έχει καταστεί μητρική της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

  Με βάση τη σταθερή στρατηγική στόχευση του Ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση της ανεξάρτητης και διεθνούς αναπτυξιακής του πορείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. τοποθετήθηκε κατ’ αρχήν θετικά απέναντι στην Πρόταση, καθώς, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, αναμένεται να διευρύνει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, βελτιώνοντας την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού.

  Η TITAN Cement International S.A. είναι βελγική ανώνυμη εταιρία με καταστατική έδρα στις Βρυξέλλες, σε μια χώρα που βρίσκεται στο διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η διοίκησή της ασκείται από την Κύπρο, χώρα στην οποία ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει πολύχρονη παρουσία και εμπειρία. Ιδρυτές και μέτοχοι της TITAN Cement International S.A. είναι βασικοί μέτοχοι της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της TITAN Cement International S.A., η επιτυχής έκβαση της Πρότασης δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των λειτουργιών, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στη στρατηγική και στις προτεραιότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενώ τα υφιστάμενα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου TITAN θα συνεχίσουν να ηγούνται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του.

  Η παρουσία και δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη, όπως αμετάβλητη θα παραμείνει η επενδυτική του δραστηριότητα, η λειτουργία του, καθώς και η συνεισφορά του στην τοπική οικονομία και κοινωνία, ενώ δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στις τοπικές θέσεις εργασίας.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ θα διαμορφώσει και δημοσιοποιήσει την τελική και αιτιολογημένη γνώμη του επί της Πρότασης της TITAN Cement International S.A., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Ν. 3461/2006.

  Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της TITAN Cement International S.A, ο κ. Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ανέφερε:

  "Η υποβολή νέας δημόσιας πρότασης από την TITAN Cement International S.A. αντανακλά την προσήλωση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξή της. H αποδοχή σε μεγάλο ποσοστό, 87% από τους κατόχους των κοινών μετοχών και 92% από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε., στην προηγούμενη σχετική πρόταση, καταδεικνύει ότι και η πλειοψηφία των μετόχων μας μοιράζεται μαζί μας το όραμα για την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και μας δίνει τη σιγουριά για την επιτυχή έκβαση της νέας δημόσιας πρότασης".

  Με 22,49% στα δικαιώματα ψήφου η TCI

  Η  Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ (η "Εταιρία") ανακοίνωσε παράλληλα, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 ότι, μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε στις 16.4.2019 από τη Βελγική εταιρία "Titan Cement International S.A." (η "TCI") και από τους ιδρυτές και μοναδικούς υφισταμένους μέτοχους της TCI, Ανδρέα Κανελλόπουλο, Λεωνίδα Κανελλόπουλο, Νέλλο - Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Παύλο Κανελλόπουλο, Τάκη-Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Ελένη Παπαλεξοπούλου (οι "Ιδρυτές"), οι οποίοι  είναι επίσης μέτοχοι της Εταιρίας, κατά την 16.4.2019, τα δικαιώματα ψήφου των Ιδρυτών στην Εταιρία ανήλθαν σε 17.333.195 και αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 22,49% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (τα "Δικαιώματα Ψήφου Ιδρυτών"), δυνάμει των εννόμων σχέσεων που περιγράφονται κατωτέρω. 

  Στις 16 Απριλίου 2019, οι Ιδρυτές σύναψαν συμφωνία μετόχων με την οποία συμφώνησαν να υιοθετούν, μέσω συντονισμένης άσκησης των εκάστοτε δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στην TCI, διαρκή κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση και τη λειτουργία της TCI. Βάσει και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, οι Ιδρυτές συνεργάζονται με την TCI σχετικά με τη διενέργεια προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας (οι "Μετοχές ΤΙΤΑΝ") από την TCI με αντάλλαγμα νέες μετοχές της TCI, η οποία υπεβλήθη και ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου 2019, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006  (η "Δημόσια Πρόταση"). Η Δημόσια Πρόταση, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της, θα έχει ως αποτέλεσμα η TCI να κατέχει τουλάχιστον 75% των Μετοχών ΤΙΤΑΝ και να καταστεί η άμεσα μητρική της Εταιρίας και απώτατη μητρική του ομίλου της Εταιρίας. Στο πλαίσιο και προς το σκοπό της Δημόσιας Πρότασης, οι Ιδρυτές δήλωσαν ότι θα προσφέρουν τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ που κατέχουν στην TCI με αντάλλαγμα νέες μετοχές της TCI, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρίας, ώστε όλες οι Μετοχές ΤΙΤΑΝ που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης να κατέχονται άμεσα από την TCI.   

  Ενόψει των ανωτέρω, οι Ιδρυτές αποτελούν πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα (κατά την έννοια του άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Ν. 3461/2006) τόσο μεταξύ τους όσο και με την TCI αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση και, συνεπώς, από τις 16 Απριλίου 2019, έκαστος των Ιδρυτών θεωρείται ότι κατέχει το σύνολο των Δικαιωμάτων Ψήφου Ιδρυτών, σύμφωνα με το άρθρο 10, περίπτωση (α) του Ν. 3556/2007 και την παράγραφο 1.2.2, περίπτωση (α) της υπ. αριθμ. 33/3.7.2007 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Επομένως, στις 16 Απριλίου 2019, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που κατέχει εμμέσως η TCI και αμέσως και εμμέσως  έκαστος Ιδρυτής διαμορφώθηκε σε 22,49% περίπου.

  Σημειώνεται ότι, προ της 16 Απριλίου 2019, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχαν, άμεσα και έμμεσα, ατομικά οι Νέλλος - Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Παύλος Κανελλόπουλος, Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Ελένη Παπαλεξοπούλου, υπολειπόταν του ορίου του 5%, ενώ εκείνα των Ανδρέα Κανελλόπουλου και Λεωνίδα Κανελλόπουλου ανερχόταν σε περίπου 8,62% και 8,33%, αντίστοιχα, βάσει των από 25 Ιανουαρίου 2019 γνωστοποιήσεών τους σύμφωνα με το Ν. 3556/2007.    

  Δείτε στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία" την Έκθεση Αποτίμησης των Μετοχών και την Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων