Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 12-Απρ-2019 19:23

  Intercontinental International: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων στη Γ.Σ. της 3η Μαΐου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε τακτική γενική συνέλευση στις 3 Μαΐου καλούνται οι μέτοχοι της Intercontinental International. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι οι εκδόσεις κοινών ομολογιακών δανείων, έως του ποσού των 18 εκατ. ευρώ το ένα και έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου 100 χιλιάδων ευρώ το δεύτερο. 

  Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

  Η "INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ" σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο 9, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την 3η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα Prive, Αίγλη Ζαππείου, 1ος όροφος, Κήπος Ζαππείου, 10557, Αθήνα, για να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, έγκριση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2018.

  2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

  3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής της.

  4. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2018, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του, κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

  5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2019 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  6. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€18.000.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 159 επόμενα), και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.

  7. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (€1.100.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 159 επόμενα), και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.

  8. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018

  9. Λοιπές ανακοινώσεις

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ