Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 11-Απρ-2019 08:24

  Ο Νηρέας προειδοποιεί για την Τουρκία

  Ο Νηρέας προειδοποιεί για την Τουρκία
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:45

  της Αλεξάνδρας Γκίτση

  "Με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας είναι προφανές ότι η πίεση για τις ελληνικές εταιρείες αλλά και συνολικά τις ευρωπαϊκές θα γίνει εντονότερη”, αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις του για τη χρήση του 2018 η εταιρεία Νηρεύς.

  Εξαιτίας της υποτίμησης της Τουρκικής λίρας και της αύξηση της παραγωγής της, τα μεγέθη της ελληνικής εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας δέχθηκαν πέρυσι πιέσεις. Οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 197,3 εκατ. ευρώ (πτώση 4,6%) λόγω της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών 6,2% έναντι του 2017.

  Αντίστοιχα το λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου υποχώρησε στα 20,7 εκατ. ευρώ από 30,1 εκατ. ευρώ το 2017, όπως και το EBITDA έπεσε στα 2,7 εκατ. ευρώ από 42,2 εκατ. ευρώ.

  Το λειτουργικό EBITDA παρουσιάζει μείωση λόγω της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών έναντι του 2017. Σημειώνεται πως το λειτουργικό EBITDA ορίζεται ως το EBITDA με αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων σε τιμές κόστους, πρώτης επίδρασης δηλαδή της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων σε εύλογες αξίες. Για τον υπολογισμό της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων σε τιμές κόστους, η εταιρεία ακολουθεί τη μέθοδο του κυλιόμενου μέσου ετήσιου σταθμικού κόστους ανά μονάδα μέτρησης.

  Ο όμιλος γύρισε πέρυσι σε ζημιές 14,7 εκατ. ευρώ από κέρδη 23,3 εκατ. ευρώ το 2017. Η διαφορά αυτή οφείλεται στη μειωμένη τιμή πώλησης ψαριών και στη μειωμένη τιμή αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων σε εύλογη αξία (market price) στις 31.12.2018, αναφέρει η εταιρεία. Αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα μετά φόρων. Οι ζημιές άγγιξαν τα 12,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 23,4 εκατ. ευρώ το 2017.

  Σε περιόδους με έντονους αυξητικούς/(μειωτικούς) ρυθμούς των αποθεμάτων και αύξησης/(μείωσης) της τιμής πώλησης, υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα κέρδη ή ζημίες) από τη διαφορά κόστους προϊόντος και αποτίμησης σε τιμές πώλησης.

  Το 2018 η επίδραση από την αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων σε εύλογες αξίες έναντι της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων σε τιμές κόστους ανήλθε σε ζημία ύψους €(17.969.787) από κέρδος € 12.088.468 το 2017.

  Σχετική αναφορά γίνεται και στην έκθεση του ορκωτού λογιστή, ο οποίος αναφέρει πως τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η συνολική αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου ανήλθε σε € 176 εκατ. και € 186 εκατ. αντίστοιχα στις 31 ∆εκεμβρίου 2018.

  Σε άλλο σημείο ο ορκωτός αναφέρει πως: δεδομένης της σημαντικότητας των υπολοίπων των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης, του βαθμού υποκειμενικότητας στις παραδοχές στις οποίες βασίζεται η αποτίμηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και των κρίσεων και εκτιμήσεων που διενεργήθηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας και του ομίλου, θεωρούμε την αποτίμηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ως ένα εκ των σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου.

  Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του deal Ανδρομέδα/Νηρεύς/Σελόντα με την πώλησή τους στις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, το dead line που υπάρχει είναι η 20η Ιουνίου του 2019.

  Βέβαια η ολοκλήρωση του deal εξαρτάται, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp), από δέσμη διορθωτικών μέτρων που προβλέπουν εκποίηση δραστηριοτήτων όπως η πώληση ιχθυοτροφείων που παράγουν περίπου 10.000 τόνους Μεσογειακών ψαριών, και εκκολαπτηρίων που παράγουν περίπου 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου.

  Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων και τη σύναψη συμφωνίας με υποψήφιους αγοραστές έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, αναφέρει ο Νηρέας στις οικονομικές του καταστάσεις, και εκτιμά ότι η καταρχήν συμφωνία για την εκποίηση των άνω περιουσιακών στοιχείων θα έχει συναφθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού μέχρι την 20/6/2019.

  Πρόκειται για τη συμφωνηθείσα απώτατη ημερομηνία απόκτησης του κοινού ελέγχου των εταιρειών Ανδρομέδα/Νηρεύς/Σελόντα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, μετόχων της εταιρείας Andromeda Seafood Limited. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα των μερών να συμφωνήσουν παράταση της προθεσμίας αυτής. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων