Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 10-Απρ-2019 19:35

  Profile: Επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανά μετοχή στην τακτική γ.σ. της 8ης Μαΐου

  Profile: Επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανά μετοχή στην τακτική γ.σ. της 8ης Μαΐου
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 590.609,65 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,05 ευρώ και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Profile που θα λάβει χώρα την 8η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

  Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

  Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018- 31.12.2018).

  Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

  Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Θέμα 7ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018. 

  Θέμα 8ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 590.609,65 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των ακόλουθων αποθεματικών: α) ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων άρθρου 22 του ν. 1828/1989, ποσού 374.155,64 ¤, β) ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων άρθρου 2 του ν. 3220/2004, ποσού 58.500,00 ¤ και γ) αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", ποσού 157.954,01 ¤, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 ¤ (από 0,47 ¤ σε 0,52 ¤).

  Θέμα 9ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 590.609,65 ¤, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ (από 0,52 ¤ σε 0,47 ¤) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

  Θέμα 10ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Θέμα 11ο: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Θέμα 12ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.  

  Θέμα 13ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22α Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων