Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 01-Απρ-2019 18:43

  Τράπεζα της Ελλάδας: Στα €0,6720 το μικτό μέρισμα προς πληρωμή

  Τράπεζα της Ελλάδας: Στα €0,6720 το μικτό μέρισμα προς πληρωμή
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διάθεση των καθαρών κερδών που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 657.601.480 ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος.

  Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
  - Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: ευρώ 0,6720 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές, ήτοι ευρώ 13.349.203.
  - Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 644.252.277.

  Όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδας σε σχετική ανακοίνωση, στην 86η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 57 μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 8.503.345 μετοχές που αντιστοιχούν σε 113.292 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου*, ήτοι ποσοστό 42,81% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

   Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2018 μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.503.345]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [113.292].
  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,81%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.851]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [441].

  Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 657.601.480.- ως εξής:
  - Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: ευρώ 0,6720 ανά μετοχή
  σε 19.864.886 μετοχές
  ευρώ
  13.349.203.-
  - Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο
  ευρώ
  644.252.277.-
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.503.345]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [113.292].
  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,81%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [113.292]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [0].

  Επί του μικτού μερίσματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με συντελεστή 29% καθώς και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

  Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 5 Απριλίου 2019 [record date], τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος†**.

  Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 4η Απριλίου 2019. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

  Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 11η Απριλίου 2019, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο "Μέρισμα χρήσης 2018".

   Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πολιτική αποδοχών των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τις επόμενες τέσσερις (4) χρήσεις

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.503.345]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [113.292].
  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,81%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.851]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [441].

   Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.503.345]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [113.292].
  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,81%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.851]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [441].

  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.503.345]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [113.292].
  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,81%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.851]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [441].

  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2018.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.503.345]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [113.292].
  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,81%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.851]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [441].|ΑΠΟΧΗ: [0].

  Εξέλεξε τον κ. Ευάγγελο Γερανιωτάκη ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.439.680]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [112.455].
  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,49 %]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.335]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.970].|ΑΠΟΧΗ: [837].

  Έθεσαν, επίσης, υποψηφιότητα οι ακόλουθοι:
  κ. Ιωάννης Τζαμπάζης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [1.705]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.970].| ΑΠΟΧΗ: [837]
  κ. Γεώργιος Τσιάμης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [445]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.970].| ΑΠΟΧΗ: [837]

  Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2019.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.503.345]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [113.292].
  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,81%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.851]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [441].

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων