Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 19-Μαρ-2019 07:46

  Σκοτάδι "σκεπάζει" τους διαγωνισμούς για τα έργα οδοφωτισμού

  Σκοτάδι "σκεπάζει" τους διαγωνισμούς για τα έργα οδοφωτισμού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Δελεβέγκου

  Σκοτάδι...πυκνό σκεπάζει τον τρόπο με τον οποίο δημοπρατούνται και υλοποιούνται τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας και οδοφωτισμού. Για τους μη μυημένους, η συγκεκριμένη αγορά μοιάζει αδιάφορη, αλλά αντιστοιχεί σε τζίρο άνω του 1 δισ. ευρώ, με μεγάλους παίκτες των κατασκευών να διεκδικούν την ανάληψη τέτοιου είδους συμβάσεων, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

  Ωστόσο, παλαιότερες καταγγελίες του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) για φωτογραφικές διατάξεις, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ολοκληρωμένης μεθοδολογίας υλοποίησης έργων οδοφωτισμού, δημιουργούν ένα θολό τοπίο γύρω από τα συγκεκριμένα projects αξίας (το καθένα) της τάξης των 1,5-4 εκατ. ευρώ.

  Το τοπίο γίνεται ακόμη πιο θολό όχι μόνο εξαιτίας καταγγελιών, όπως αυτή, κατά τον περασμένο Οκτώβριο, σε εκδήλωση του ΤΕΕ (για την τεχνική οδηγία περί οδοφωτισμού) του εργολήπτη δημοσίων έργων Γ. Κυριακόπουλου,  που είχε αναφέρει ότι 8 στα 10 έργα καταλήγουν σε συγκεκριμένες εταιρείες.

  Αλλά και λόγω πρόσφατης απόφασης της οικονομικής επιτροπής Δήμου στα δυτικά προάστια της Αττικής βάσει της οποίας αποκλείεται από διαγωνισμό, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), κοινοπραξία, όπου συμμετέχει εταιρεία που εμφανίζεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα στον τομέα των έργων οδοφωτισμού.

  Το σκεπτικό του αποκλεισμού της εταιρείας (την επωνυμία της οποίας δεν δημοσιεύει το Capital.gr, καθώς δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία με εκπρόσωπό της), όπως καταγράφεται  στη-δημοσιευμένη στο Διαύγεια- απόφαση της οικονομικής επιτροπής, είναι αποκαλυπτικό και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Κι αυτό επειδή, μεταξύ άλλων, από το σκεπτικό της απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου προκύπτουν ενδείξεις πλαστογραφίας, τη στιγμή που η εταιρεία αποτελεί ανάδοχο σε σημαντικό αριθμό έργων σε άλλους ΟΤΑ.

  Τι αναφέρει η απόφαση

  Στην απόφασή της, η οικονομική επιτροπή σημειώνει ότι η κοινοπραξία έχει δηλώσει δύο εργοστάσια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ως αυτά στα οποία έχει αναθέσει την κατασκευή των έξι φωτιστικών σωμάτων που προσφέρει. Έχει, δηλαδή, δηλώσει τα εργοστάσια:

  - Shenzen  Yaorong  Technology  Co.  Ltd στην πόλη Shenzen και

  - Zhejhang Jingri Lighting Technology Co. Ltd στην πόλη Huzhou

  Η κοινοπραξία, όπως σημειώνεται, προσκόμισε ως γραπτή εγγύηση (όπως προβλέπει η διακήρυξη), δύο έγγραφα, σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης, για καθένα από τα δύο εργοστάσια. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα και θεωρημένα με σφραγίδα και υπογραφή συμβολαιογράφου. Ταυτόχρονα, η θεώρηση από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο θα πρέπει να φέρει επικύρωση, ενώ το σύνολο των εγγράφων θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

  Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής:

  -"μεταφράζεται  μόνο  το  αγγλικό  κείμενο  σε  κάθε  έγγραφο,  ενώ  τα  κινέζικα - και  σε  μορφή κειμένου  και  στη  σφραγίδα  σε  κάθε  έγγραφο-  παραμένουν αμετάφραστα. Ο  βεβαιών  και μεταφράσας δικηγόρος περιγράφει τη μετάφραση ως ακριβή μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα του εγγράφου και δεν αναφέρεται καθόλου στην κινέζικη γλώσσα. Συγχρόνως βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μεταφράζει (αγγλική), όμως δεν υπάρχει στη μετάφραση οποιαδήποτε βεβαίωση γνώσης της κινέζικης γλώσσας

  -Σε  καμία  μετάφραση  δεν  αναφέρεται  οτιδήποτε  σχετικό  με  επικύρωση  του αντίστοιχου πρωτότυπου εγγράφου από συμβολαιογράφο. Αυτό, σε συνδυασμό με τα αμετάφραστα κινέζικα στα έγγραφα, κάνει αδύνατη την εξακρίβωση της επικύρωσης από Κινέζο συμβολαιογράφο.

  -Επιπλέον, το γεγονός ότι ούτε τα κινέζικα στις σφραγίδες έχουν μεταφραστεί κάνει αδύνατη την εξακρίβωση της επικύρωσης ή της θεώρησης των εγγράφων από τοπική διοικητική αρχή. Πολύ περισσότερο, αν τελικά έχουν επικυρωθεί ή θεωρηθεί από τοπική διοικητική αρχή, με αυτόν τον τρόπο δε γνωρίζουμε την επωνυμία της.

  -Κανένα από τα έγγραφα δε φέρει επικύρωση της θεώρησης από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο.

  -Στο αρχείο που αφορά τη δήλωση για ένα από τα εργοστάσια δεν  αναφέρεται το όνομα του υπογράφοντος ούτε στο κατατεθέν έγγραφο (τουλάχιστον στα αγγλικά) ούτε στη μετάφρασή του.

  -Στο αρχείο, που αφορά τη δήλωση για το έτερο εργοστάσιο, αναφέρεται στα αγγλικά το όνομα του υπογράφοντος και ότι ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Δεν αναφέρεται (τουλάχιστον στα αγγλικά) οποιοδήποτε  στοιχείο  ταυτοποίησης  ή ταυτοπροσωπίας  του υπογράφοντος, ενώ δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόδειξη ότι ο υπογράφων είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας "Shenzen Yaorong Technology Co. Ltd" και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, γεγονός που ελέγχεται και πιστοποιείται από το συμβολαιογράφο που επικυρώνει τη δήλωση".

  "Οι  προαναφερόμενες  παρατηρήσεις  έθεσαν  υπό  αμφισβήτηση  τη  διαδικασία επικύρωσης  των δηλώσεων” που αφορούν τα δύο εργοστάσια, όπως αναφέρει η οικονομική επιτροπή.

  "Τα έγγραφα φέρουν πλαστή επικύρωση"

  Σε επικοινωνία της οικονομικής επιτροπής με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο, με στόχο την παροχή διευκρινήσεων για τις δηλώσεις των δύο εργοστασίων, το γραφείο ΟΕΥ απάντησε:

  "Τα έντυπα τα οποία επισυνάψατε στο ανωτέρω σχετικό ηλεκτρονικό σας μήνυμα, δεν έχουν περάσει από τη διαδικασία της διπλής επικύρωσης [...] Πλην τούτων, σε συνέχεια ενδελεχών ερευνών του Γραφείου μας, καταλήξαμε στα εξής:

   -Η  σφραγίδα η οποία φαίνεται να  επικυρώνει τα  κείμενα αναφέρει  "Market Supervision Commission of Shenzhen Municipality", η οποία αποτελεί λανθασμένη αναγραφή της τοπικής αρχής "Market & Quality Supervision Commission of Shenzhen Municipality".

  -Επίσης,  η  σφραγίδα  που  φαίνεται  να  επικυρώνει  τα  έγγραφα  της  εταιρείας "Shenzhen Yaorong Technology Co. Ltd." είναι ελαφρώς μεγαλύτερων διαστάσεων  από  την  ίδια σφραγίδα που επικυρώνει τα έγγραφα της εταιρείας "Zhejiang Jingri Lighting Technology Co., Ltd.". Πιθανώς, η διαφορά να οφείλεται σε αλλεπάλληλες εκτυπώσεις, φωτοτυπίες κ.α., όμως, από πλευράς μας, θεωρείται ανησυχητικό σημείο.

  -Το Γραφείο μας επικοινώνησε με την Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, απ’ όπου ενημερωθήκαμε ότι, η "Market & Quality Supervision Commission of Shenzhen Municipality" δεν έχει την αρμοδιότητα επικύρωσης εγγράφων ιδιωτικών εταιρειών.

  -Πλην τούτου, η εταιρεία "Zhejiang Jingri Lighting Technology Co., Ltd." έχει την έδρα της στην πόλη Huzhou, η οποία ανήκει σε διαφορετική Επαρχία, απ’ ό,τι η πόλη Shenzhen (η πρώτη ανήκει στην Επαρχία Zhejiang, ενώ η δεύτερη ανήκει στην Επαρχία Guangdong). Ακόμα και εάν η "Market & Quality Supervision Commission of Shenzhen Municipality" είχε την αρμοδιότητα να  επικυρώσει έγγραφα  ιδιωτικών  εταιρειών,  η  αρμοδιότητά  της  αυτή  θα περιοριζόταν στα όριο του Δήμου Shenzhen και δεν θα επεκτεινόταν σε γειτονικούς Δήμους, πόσο μάλλον σε άλλες Επαρχίες της χώρας.

  Κατόπιν τούτων και με την επισήμανση ότι, ο έλεγχος που διενεργήσαμε εξαντλείται στο πλαίσιο  των  δυνατοτήτων  μας,  θεωρούμε  ότι,  τα  ανωτέρω έγγραφα  φέρουν  πλαστή επικύρωση ή, το ελάχιστον, πρόκειται για υπέρβαση αρμοδιοτήτων" καταλήγει στην απάντησή του το γραφείο ΟΕΥ στο Πεκίνο.

  Την ίδια στιγμή, βάσει της απόφασης της οικονομικής επιτροπής, τα πιστοποιητικά ISO, που προσκόμισε η κοινοπραξία έχουν λήξει.

  Οι παραπάνω λόγοι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προσφορά της κοινοπραξίας δεν ήταν συμβατή με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές οδήγησαν στον αποκλεισμό της τεχνικής προσφοράς της από το διαγωνισμό.

   dimitris.delevegos@capital.gr

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ