Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 05-Μαρ-2019 17:49

  Περσεύς: Στις 28 Μαρτίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 28 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 και τη λήψη απόφασης για ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και συναφώς μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με την από 5 Μαρτίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμου Βόχας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2018– 31/12/2018, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  2. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018.

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018– 31/12/2018) και έγκριση των αποφάσεων και πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.

  4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018– 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2019– 31/12/2019).

  5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2019– 31/12/2019 και έγκριση της αμοιβής τους.

  6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  7. Λήψη απόφασης για ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και συναφώς μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.  

  8. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

   Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.     

  Σύμφωνα με τα άρ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ