Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 19-Φεβ-2019 07:53

  Folli Follie: Τι προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης, οι όροι και οι αιρέσεις

  Folli Follie: Τι προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης, οι όροι και οι αιρέσεις
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  της Αλεξάνδρας Γκίτση

  Με τον χρόνο να έχει "παγώσει” στις 4 Μαΐου του 2018, τότε που το αμερικανικό hedge fund Quintessential Capital Management (QCM) αποκάλυψε σειρά στοιχείων που αποδομούσαν το μέγεθος και την ορθότητα των οικονομικών μεγεθών της Folli Follie η τελευταία βρίσκεται σήμερα, κοντά δέκα μήνες μετά, λίγο πριν την κατάθεση στο Πρωτοδικείο του σχεδίου εξυγίανσης της, με βάση το άρθρο 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

  Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, που έχει στην κατοχή του το Capital.gr προβλέπεται η δημιουργία τριών νέων εταιρειών στις οποίες θα εισφερθούν μέρος του ενεργητικού, του παθητικού και τα ακίνητα της. Επίσης προβλέπεται νέα χρηματοδότηση 51,25 εκατ. ευρώ, "κούρεμα" προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς πιστωτές και πώληση της FF Cosmetics ΑΕ.

  Κομβικό σημείο για να "τρέξει" η εξυγίανση, είναι η έγκρισή του σχεδίου εξυγίανσης από τις γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων, τη γενική συνέλευση της Folli Follie, το σχέδιο να λάβει το "πράσινο φως" από το αρμόδιο Δικαστήριο και να αρθεί από την "Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης" η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Folli Follie.

  Ποια η νέα δομή της FFG  

  Το σχέδιο στο οποίο έχουν συμφωνήσει ήδη η διοίκηση της Folli Follie και οι ομολογιούχοι της, προβλέπει τη δημιουργία των εξής οντοτήτων:

  - Νέα Μητρική Εταιρεία, στην οποία θα μεταβιβαστεί τμήμα του ενεργητικού, δηλαδή λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας και τμήμα του παθητικού. Η ένταξη αυτή θα γίνει με μεταβίβαση επιχείρησης κατά το άρθρο 106δ ΠτΚ. Η Νέα Μητρική Εταιρεία θα εκδώσει νέα Ομόλογα, με σκοπό την αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεων του μεταβιβαζόμενου παθητικού με έκδοση νέων μετοχών, ενώ θα κεφαλαιοποιήσει τις αναβαλλόμενες υποχρεώσεις του μεταβιβαζόμενου παθητικού. Οι μετοχές της Νέας Μητρικής Εταιρείας θα εκδοθούν υπέρ των υφιστάμενων επιλέξιμων μετόχων που θα εκπροσωπούν ποσοστό 8%, υπέρ των επενδυτών της νέας χρηματοδότησης που θα εκπροσωπούν ποσοστό 15% και υπέρ των λοιπών ανέγγυων πιστωτών που θα εκπροσωπούν ποσοστό 77% επί της Νέας Μητρικής Εταιρείας.

  - Δημιουργείται επίσης Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV), εφεξής Νέα Εταιρεία Ακινήτων, η οποία θα αποτελεί 100% θυγατρική της Νέας Μητρικής Εταιρείας στην οποία θα μεταβιβασθούν όλα τα ακίνητα. Μεταξύ των οποίων τα ακίνητα σε Άγιο Στέφανο, Σαντορίνη, Ψυχικό, Κηφισιά, κ.λπ. τα οποία είναι δεσμευμένα από την ελληνική Δικαιοσύνη και τα ακίνητα σε Ρουμανία, το Μινιόν κ.λπ.

  - Προβλέπεται η δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού  (SPV) εφεξής Νέα Επιχείρηση, η οποία θα αποτελεί 100% θυγατρική της Νέας Μητρικής Εταιρείας στην οποία θα μεταβιβασθεί τμήμα του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού. Όπως οι συμμετοχές της FFG σε συνδεδεμένες εταιρείες, δηλαδή των εταιρειών Planaco, Qivos, Μαρίνα Μυτιλήνης και το ποσοστό στην Dufry.

  Τι θα γίνει με την FF Cosmetics ΑΕ

  Αναφορικά με τις 55.706 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% της FF Cosmetics ΑΕ Καλλυντικών που κατέχει η FFG και οι οποίες εμφανίζονται στο Μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, προβλέπεται πως θα πουληθούν σε άλλη εταιρεία έναντι 800.000 ευρώ. Η εν λόγω εταιρεία θα αναλάβει επίσης την αποπληρωμή της απαίτησης που διατηρεί η FFG έναντι της FF Cosmetics ΑΕ συνολικού ποσού 15,047 εκατ. ευρώ η οποία περιλαμβάνεται στο μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και η οποία θα αποπληρωθεί τμηματικά ως ακολούθως:

  - Ποσό 3,047 εκατ. ευρώ εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών

  - Ποσό 12 εκατ. ευρώ σε 4 ισόποσες δόσεις των 3 εκατ. ευρώ ευρώ (31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023).

  Στα 51,250 εκατ. ευρώ η νέα χρηματοδότηση

  Όπως αναφέρεται στο σχέδιο εξυγίανσης, οι επενδυτές αναλαμβάνουν την παροχή νέας χρηματοδότησης στη Νέα Μητρική Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της ενιαίας επιχείρησης συνολικού ύψους 51,250 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες το επιτόκιο είναι πάνω από 10% και η διάρκεια αποπληρωμής έχει ορισθεί στην πενταετία.

  Το προϊόν της νέας χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για:

  - την εξασφάλιση της δραστηριότητας της Νέας Μητρικής Εταιρείας και της επιχείρησης και των αναγκαίων πληρωμών.

  - για την αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων του Μη Μεταβιβαζόμενου Παθητικού ως επίσης και για τη διασφάλιση του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού

  - και ως κεφάλαιο κίνησης της Νέας Μητρικής Εταιρείας.

  Και το "κούρεμα" των απαιτήσεων

  Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχέδιο εξυγίανσης "για τους πιστωτές η συμφωνία είναι επωφελής δεδομένου ότι η δια της παρούσας συμφωνίας απομείωση/ ρύθμιση των απαιτήσεων τους εξασφαλίζει την είσπραξη ποσού τουλάχιστον ίσου με εκείνο που θα ελάμβαναν στην περίπτωση ρευστοποίησης βάσει του 8ου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα ως η εν λόγω άσκηση περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο.”

  Ειδικότερα για τις οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους προβλέπεται όπως μεταφερθούν και μεταβιβαστούν στη Νέα Μητρική Εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή του βασικού χρέους/κεφαλαίου στο σύνολό της πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται κατά 100%. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για τις οφειλές προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

  Σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας προβλέπεται και σε αυτή την περίπτωση "κούρεμα” όπως και για τις μεταβιβαζόμενες και αναλαμβανόμενες από τη Νέα Μητρική Εταιρεία υποχρεώσεις προς Ανέγγυους Πιστωτές. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους οι ενεργές συμβάσεις εργασίας μεταβιβάζονται στη Νέα Επιχείρηση.

  Δεν μεταβιβάζονται στη Νέα Επιχείρηση οι αξιώσεις πρώην εργαζομένων της Folli Follie των οποίων οι συμβάσεις είχαν καταγγελθεί, ενώ σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενους δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της εργασίας του στη Νέα Επιχείρηση, τότε η δήλωση αυτή θα θεωρηθεί οικειοθελής αποχώρηση. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων