Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 11-Φεβ-2019 10:28

  ΥΓΕΙΑ: Με 96,45% η Hellenic Healthcare μετά τη δημόσια πρόταση

  ΥΓΕΙΑ: Με 96,45% η Hellenic Healthcare μετά τη δημόσια πρόταση
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνολικά 75.958.541 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 24,84% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ απέκτησε η Hellenic Healthcare από την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής.

  Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών αυτών, η Hellenic Healthcare θα κατέχει συνολικά 294.884.733 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,45% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Σημειώνεται ότι πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει η Hellenic Healthcare μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

  Σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι στις 12 Νοεμβρίου 2018 υποβλήθηκε από την Hellenic Healthcare δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών του ΥΓΕΙΑ, ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ η κάθε μία, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα.

  Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και έληξε στις 7 Φεβρουαρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 157 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας συνολικά 3.736.726 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει περί την 13η Φεβρουαρίου 2019. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., ως Διαχειρίστρια, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο για λογαριασμό του Προτείνοντα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής.

  Επιπρόσθετα, η Hellenic Healthcare:

  (α)  θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 της Ε.Κ. και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, των Μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (δηλ. 0,95 Ευρώ ανά Μετοχή), (στο εξής το "Δικαίωμα Εξαγοράς"), και

  (β) υποχρεούται να αγοράσει μέσω συναλλαγών στο Χ.Α. όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου. Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων έχει εισαγάγει μέσω της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι του Προσφερομένου Ανταλλάγματος (δηλ. 0,95 Ευρώ ανά Μετοχή) (στο εξής το "Δικαίωμα Εξόδου").

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (γενική συνέλευση) ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων