Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 24-Ιαν-2019 18:43

  Grivalia Properties: Στις 5/2 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους

  Grivalia Properties: Στις 5/2 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της Grivalia Properties, η οποία αποφασίστηκε στο πλαίσιο της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία συνεδρίασε στις 17 Δεκεμβρίου. 

  Αναλυτικά, η Grivalia Properties με σημερινή ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 
   
  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε έγκυρα την 17η Δεκεμβρίου 2018 αποφάσισε μεταξύ άλλων, τα εξής: 

  Α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.345.991,49 ευρώ μέσω της ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,80% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του 
  Καταστατικού και 

  Β) την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 40.489.145,34 ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του 
  Καταστατικού.  
   
  Μετά τις ανωτέρω μειώσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εξήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€164.848.663,17) και διαιρείται σε ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (96.402.727) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (1,71€) η κάθε μία.  
   
  Την 18η Ιανουαρίου 2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) µε Κωδικό 
  Αριθμό Καταχώρισης 1635191, η με αριθμό 6339/18-01-2019 απόφαση του Υπουργείου 
  Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.   
   
  Η επιτροπή εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της την 
  Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 ενημερώθηκε για την εν λόγω διαγραφή των ιδίων μετοχών της 
  Εταιρείας καθώς και την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δύο ευρώ και δεκατρία λεπτά του ευρώ (€ 2,13) σε ένα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 1,71) και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους  μετόχους ποσού σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 0,42) ανά μετοχή. 
   
  Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας 
  (4.857.273 μετοχές) ακυρώνονται και διαγράφονται. 
   
  Από την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 οι λοιπές μετοχές της Εταιρείας (96.402.727 μετοχές) θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία € 1,71 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,42 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.  
   
  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου € 0,42 ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι που θα είναι  εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.  
   
  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019. 
   
  Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Eurobank Εrgasias Α.Ε. ως ακολούθως:  - Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την  είσπραξη.  
  Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ. αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της 
  ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν 
   
  μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα Eurobank Εrgasias Α.Ε. 
  Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζα Eurobank Εrgasias Α.Ε. για τους υπόλοιπους επενδυτές. 
   
  Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας  Επενδυτή  στο  ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & 
  Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. 
   
  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση 
  Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., (τηλ. +30 210 35 22400), και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.grivalia.com).   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων