Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 03-Ιαν-2019 16:31

  Τιτάν: Απόλυτη στήριξη από το Δ.Σ. στη Δημόσια Πρόταση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου


  Να εκφράσει την απόλυτη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, η οποία είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της A.E. TΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της A.E. TΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) συνεδρίασε την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 προκειμένου να εξετάσει και διαμορφώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η Δημόσια Πρόταση) που υποβλήθηκε από την εταιρία TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (η TCI/ο Προτείνων) στις 18.10.2018, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 3461/2006 (ο Νόμος), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας (οι Μετοχές της Εταιρίας ή οι Μετοχές ΤΙΤΑΝ), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, η ΤCI ή/και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, έναντι νέων κοινών μετοχών που θα εκδοθούν από την TCI (οι Μετοχές της ΤCI), με σχέση ανταλλαγής μίας κοινής Μετοχής ΤCI για κάθε μία κοινή ή προνομιούχο Μετοχή ΤΙΤΑΝ.

  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Νέλλος Κανελλόπουλος, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους ιδρυτές της TCI, δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωση της παρούσας αιτιολογημένης γνώμης.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε και μελέτησε:

  1. Το Πληροφοριακό Δελτίο της ΤCI (το Πληροφοριακό Δελτίο) σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 20 Δεκεμβρίου 2018.

  2. Το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus), το οποίο συντάχθηκε για τη δημόσια προσφορά των Μετοχών TCI και την πρωτογενή εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Euronext Βρυξελλών (το Ενημερωτικό Δελτίο), η αγγλική έκδοση του οποίου εγκρίθηκε από τη Βελγική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA) στις 4 Δεκεμβρίου 2018.

  και

  3. Την από 27.12.2018 Έκθεση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Νόμου.

  Αποφάσισε ομόφωνα:

  1. Να εκφράσει την απόλυτη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, η οποία είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας και των Μετόχων της, διότι:

  o Διευκολύνει την ανάπτυξη της Εταιρίας και του ομίλου της (ο Όμιλος/ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ) και δημιουργεί προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη βελτίωση της κερδοφορίας και των οικονομικών του αποτελεσμάτων,

  o Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου, διευρύνοντας τις πηγές άντλησης κεφαλαίων του και βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με ευνοϊκότερους όρους δανεισμού,

  o Ωφελεί τους μετόχους της Εταιρίας (οι Μέτοχοι) αφού εισάγει εμμέσως τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ δια της TCI σε ένα μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο στο κέντρο της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση διεθνών επενδυτών και ενισχύει τη ρευστότητα και εμπορευσιμότητα των μετοχών, και

  o Αντικατοπτρίζει και ενισχύει το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

  2. Να προσφερθούν οι ίδιες Μετοχές ΤΙΤΑΝ που θα κατέχονται από την Εταιρία κατά την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

  3. Να συνδράμει την TCI κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης εντός του πλαισίου των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

  4. Να εγκρίνει τη δημοσίευση της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης της ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με το Νόμο και να εγκρίνει την υποβολή της αιτιολογημένης γνώμης του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην TCI.

  5. Να εγκρίνει τη διενέργεια οιασδήποτε άλλης πράξης ή ενέργειας απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της εταιρείας στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  Ανακοίνωση (667 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων