Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 22-Νοε-2018 17:56

  Quest: Σημαντική ενίσχυση πωλήσεων και κερδοφορίας στο 9μηνο

  Quest: Σημαντική ενίσχυση πωλήσεων και κερδοφορίας στο 9μηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ιδιαίτερα βελτιωμένα ήταν τα οικονομικά μεγέθη της Quest στο 9μηνο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2018 πέτυχε:

  * Διψήφια ανάπτυξη στις Πωλήσεις (+17,3%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  * Διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+14,4%), των προ φόρων κερδών ΕΒΤ (66%) και των κερδών ανά μετοχή (104,6%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  * Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανεισμός) διαμορθώθηκαν σε € 16,5 εκατ. έναντι € 18,4 εκατ. στο τέλος του περυσινού εννεαμήνου και -€4,5 εκατ. στο τέλος του 2017.

  Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & μεγέθη παρουσιάζονται ακολούθως:

  (ποσό σε χιλιάδες ευρώ)

  9Μ 2018

  9Μ 2017

  °άι

  Πωλήσεις

  345.905

  294.907

  17,3%

  Κέρδη προ φόρων τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA*)

  30.315

  26.493

  14,4%

  Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων (Adjusted ΕΒΤ)*

  17.435

  15.436

  13,0%

  Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)

  17.917

  10.792

  66,0%

  Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ)

  12.016

  5.152

  133,2%

  Κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές (EAT & NCI)

  11.324

  5.539

  104,4%

  Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή

  0,9505

  0,4646

  104,6%

   

   

  * Προσαρμογές (Λοιπά κέρδη / (ζημιές)

  4S2

  -4.644

  -

  Κεφαλαιουχικές και λοιπές νέες επενδύσεις

  3.262

  14.820

  -78,0%

  Καθαρή Δανειακή θέση (Net Debt)

  -16.532

  -18.388

  -10,1%

  * Δεν περιλαμβάνονται τα "Λοιπά κέρδη /(ζημίες)" της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα. 

  Στο εννεάμηνο του 2018 οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ € 3,26 εκατ. (χαμηλότερα κατά 78% από το 2017) και είναι επιμερισμένες σε όλους τους κλάδους.

  Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

  Τα έσοδα της μητρικής Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €4,35 εκατ. σε σχέση με €4,18 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε €3,18 εκατ. έναντι €3,10 εκατ. πέρυσι και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €3,13 εκατ. έναντι κερδών €2,99 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017. Τα έσοδα της Μητρικής εταιρείας στο εννεάμηνο του 2018 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €3,43 εκατ. έναντι €3,34 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  Αναλυτικότερα, σχετικά με την πορεία του εννεαμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο 2018 σε σχέση με το 2017, αναφέρονται τα ακόλουθα ανά δραστηριότητα:

  - Προϊόντα Πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm)

  Στο εννεάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+30,4%), η επίδραση της οποίας δεν απεικονίζεται στα προ φόρων κέρδη (-35%), λόγω των έκτακτων προβλέψεων ύψους €1,4 εκατ. για την ενδεχόμενη κάλυψη υποχρέωσης αναδρομικής καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θεσπίσθηκε στα τέλη Μαίου 2018 με διάταξη του Ν. 4540/2018 και για την οποία η Διοίκηση του Ομίλου διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις ως προς τη νομική ορθότητα και τη συνταγματικότητα της επιβολής της. Η οργανική κερδοφορία του κλάδου (πριν από τις ως ανω έκτακτες προβλέψεις) είναι ισόποσα μεγαλύτερη, ενώ όλες οι επιμέρους εταιρείες αναπτύχθηκαν ταχύτερα από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου τους, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς.
  Για το σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πιθανότατα όμως με χαμηλότερους ρυθμούς από αυτούς του εννεαμήνου. Παράλληλα εκτιμάται ότι θα υπάρχει βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με το εννεάμηνο.

  - Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems)

  Το εννεάμηνο του 2018 οι πωλήσεις αυξήθηκαν (+5,8%), ενώ υπήρχε μείωση στα προ φόρων κέρδη (52,3%). Η μείωση στα κέρδη προ φόρων οφείλεται σε πρόσθετες δαπάνες που απαιτήθηκαν λόγω καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση δύο μεγάλων έργων.

  Για το σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί η τάση του εννεαμήνου, αφενός λόγω της ύφεσης στην εγχώρια αγορά και αφετέρου εξαιτίας των εν λόγω δύο εργών.

  - Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS - Courier)

  Στο εννεάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε ανάπτυξη στις πωλήσεις (+3,8%) προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, ενώ τα προ φόρων κέρδη κινήθηκαν θετικά (+7,2%).

  Στο σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι οι καλές επιδόσεις θα συνεχιστούν και αναμένεται αναπτυξη με ίδιους ή λίγο ηπιότερους ρυθμούς. Παράλληλα αναμένεται σταδιακά και η έναρξη της υλοποίησης των νέων αναπτυξιακών επενδύσεων της εταιρείας.

  - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink)

  Στο εννεάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+11%) και ακόμα υψηλότερη αύξηση στα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων(+36%). Η ανάπτυξη των μεγεθών οφείλεται κυρίως στην περυσινή εγκατάσταση μεγάλου αριθμού συσκευών ηλεκτρονικών πληρωμών (POS) στους εμπόρους και στην ωρίμανση των επενδύσεων των προηγούμενων ετών.

  Στο σύνολο 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη με ηπιότερους ρυθμούς.

  - Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)

  Στο εννεάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών, λόγω της απόκτησης δύο νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Η συνολική εγκατεστημένη βάση στο εννεάμηνο 2018 ανέρχεται σε 5,7MW σε σχέση με τα 0,7MW στις αρχές του 2017.

  Στο υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας

  Εντός του Νοεμβρίου αποκτήθηκαν επιπλέον πάρκα συνολικής ισχύος 7MW. Το ύψος της επένδυσης ανήλθε στα €4,3m, πλέον ανάληψης €11,7εκατ. καθαρού δανεισμού.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων