Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 20-Νοε-2018 18:23

  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση 7,4% στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων

  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση 7,4% στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αύξηση της τάξης του 13,2% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor το εννεάμηνο του 2018, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, σε δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα της περιόδου από την αρχή του έτους.

  Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επηρεάστηκαν, σύμφωνα με την εταιρεία, από τη μείωση στα κέρδη μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 16,0 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2018, έναντι 28,4 εκ. ευρώ του εννεάμηνου του 2017. Έτσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 124,6 εκ. ευρώ (9Μ 2017: 129,5 εκ. ευρώ), τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, αυξήθηκαν κατά 7,4% σε 108,6 εκ. ευρώ (9M 2017: 101,1 εκ. ευρώ).  Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 52,9 εκ. ευρώ.

  Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ανακοίνωση, "ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor αυξήθηκε κατά 13,2% το εννεάμηνο του 2018, σε 1.599,4 εκ. ευρώ έναντι 1.413,4 εκ. ευρώ(1) για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση των όγκων πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι συνέχισαν να μεγαλώνουν, όσο και στην αύξηση των τιμών των μετάλλων. Στα προϊόντα που υπήρχε επιπρόσθετη δυναμικότητα σημειώθηκε μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτή της αγοράς.

  Η στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου περιθωρίου, ως αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων, επηρεάζει θετικά την κερδοφορία και το a-EBITDA μέσω του ευρύτερου και ποιοτικότερου προϊοντικού φάσματος.

  Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη μείωση στα κέρδη μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 16,0 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2018, έναντι 28,4 εκ. ευρώ του εννεάμηνου του 2017.  Έτσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 124,6 εκ. ευρώ (9Μ 2017: 129,5 εκ. ευρώ), τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, αυξήθηκαν κατά 7,4% σε 108,6 εκ. ευρώ (9M 2017: 101,1 εκ. ευρώ).  Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 52,9 εκ. ευρώ.

  Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 10,3% για το εννεάμηνο του 2018 ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 43,4 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2018, αύξηση κατά 14,8% από 37,8 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017.

  Οι συνολικές επενδύσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 66,0 εκ. ευρώ, και αφορούν κυρίως το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ του τομέα έλασης αλουμινίου. Το επενδυτικό πρόγραμμα του τομέα σωλήνων χαλκού, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα με την αυξημένη δυναμικότητα να αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα οικονομικά μεγέθη.

  (1) Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου του εννεαμήνου και τριμήνου 2017, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ElvalHalcor τα οποία προετοιμάστηκαν pro-forma και απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2017. Τα κέρδη ανά μετοχή για το εννεάμηνο του 2017 υπολογίζονται με 273.961.959 μετοχές, ίσο με τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν προς τους μετόχους της απορροφώμενης "ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" .

  Ποσά  σε χιλ. ευρώ

  Συγκρίσιμα Ενοποιημένα
  για τους 9 μήνες που έληξαν την 30.09

   

  Συγκρίσιμα Ενοποιημένα
  για τους 3 μήνες 01.07-30.09

   

  2018

  2017(1)

  2018

  2017(1)

  Πωλήσεις

  1.599.424

  1.413.404

  546.261

  479.361

  Μεικτό Κέρδος

  126.243

  127.509

  42.752

  38.696

  EBITDA

  124.613

  129.500

  42.117

  38.858

  a-EBITDA

  108.610

  101.109

  39.866

  35.183

  Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

  78.103

  85.406

  26.405

  24.330

  Καθαρό Χρημα/κο Κόστος

  (24.913)

  (27.786)

  (7.515)

  (8.996)

  Κέρδη πριν από φόρους

  52.884

  55.756

  19.782

  15.489

  Κέρδη μετά από φόρους

  43.353

  37.779

  13.816

  13.702

  Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

  42.854

  37.013

  -

  -

  Κέρδη ανά μετοχή (€)

  0,1142

  0,1351

  -

  -

                 

  (1) Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου του εννεαμήνου και τριμήνου 2017, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ElvalHalcor τα οποία προετοιμάστηκαν pro-forma και απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2017. Τα κέρδη ανά μετοχή για το εννεάμηνο του 2017 υπολογίζονται με 273.961.959 μετοχές, ίσο με τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν προς τους μετόχους της απορροφώμενης "ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" .

   

  Κλάδος Αλουμινίου

  Κατά το εννεάμηνο του 2018, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,1% και της αξίας κατά 13,2%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 806,6 εκ. ευρώ συνεπεία της θετικής εξέλιξης της ζήτησης των προϊόντων αλουμινίου γενικότερα και του foil ειδικότερα. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 41,0 εκ. ευρώ έναντι 43,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο λόγω της μείωσης της θετικής επίδρασης από τη μεταβολή του αλουμινίου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 69,2 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018 έναντι 67,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του κλάδου αλουμινίου έχει ως εξής:

   

   Για τους 9 μήνες έως την 30.09

  Για τους 3 μήνες 01.07 - 30.09

  Ποσά σε χιλ. ευρώ

  2018

  2017

  2018

  2017

  Πωλήσεις

  806.639

  712.268

  288.511

  243.477

  Μικτό Κέρδος

  81.315

  78.286

  33.444

  25.739

  EBITDA

  85.718

  85.993

  33.505

  28.086

  a-EBITDA

  69.190

  67.213

  25.475

  25.403

  Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

  52.537

  53.868

  22.486

  17.576

  Καθαρό Χρημα/κο Κόστος

  (11.719)

  (10.611)

  (3.175)

  (3.620)

  Κέρδη πριν από φόρους

  40.857

  43.410

  19.412

  13.726

   

  Κλάδος Χαλκού

  Κατά το εννεάμηνο του 2018, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 9,9% έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2017 και της αξίας κατά 13,1%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 792,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 12,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 12,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, λόγω της αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα μετάλλου μερικώς αντιλογιζόμενης από την θετική επίδραση από την μείωση των επιτοκίων, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 39,4 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018 έναντι 33,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επιπρόσθετα, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού της θυγατρικής Sofia Med αναμένεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές μέλλον.

  Η συνοπτική ενοποιημένη συγκρίσιμη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του κλάδου χαλκού έχει ως εξής:

   

  Για τους 9 μήνες έως την 30.09

  Για τους 3 μήνες 01.07 - 30.09

  Ποσά σε χιλ. ευρώ

  2018

  2017

  2018

  2017

  Πωλήσεις

  792.785

  701.135

  257.749

  235.884

  Μικτό Κέρδος

  44.928

  49.222

  9.308

  12.956

  EBITDA

  38.896

  43.508

  8.613

  10.772

  a-EBITDA

  39.420

  33.896

  14.392

  9.779

  Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

  25.566

  31.538

  3.919

  6.753

  Καθαρό Χρημα/κο Κόστος

  (13.195)

  (17.176)

  (4.340)

  (5.376)

  Κέρδη πριν από φόρους

  12.027

  12.346

  370

  1.762

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων