Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 01-Νοε-2018 08:31

  Αυτό είναι το σχέδιο διάσωσης της Hellenic Steel

  Αυτό είναι το σχέδιο διάσωσης της Hellenic Steel
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  της Αλεξάνδρας Γκίτση
   
  Με την κατάθεση χθες Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης της αίτησης υπαγωγής της στα άρθρα 106 β&δ του Πτωχευτικού Κώδικα (σ.σ. η αίτηση θα εκδικασθεί στις 10 Δεκεμβρίου), "ανοίγει” ο δρόμος για την εξυγίανση της Hellenic Steel, η οποία όπως δηλώνεται και στην αίτηση που κατατέθηκε "βρίσκεται σε παρούσα αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών της υποχρεώσεων, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και υφίσταται ανάγκη εξυγίανσής της".

  Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1963, και τον Οκτώβριο του 2014 τέθηκε σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, ήρθε σε συμφωνία με την ιταλική Ilva spa, συμβαλλόμενη πιστώτρια και τον επενδυτή Hellenic Steel Acquisition Co. S.A.R.L. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Με βάση αυτή τη συμφωνία, προβλέπεται η μεταβίβαση τμήματος του ενεργητικού και του παθητικού της σε νέο φορέα, στον οποίο μετά τη συμφωνία εξυγίανσης θα περάσουν ακίνητα, μηχανολογικός εξοπλισμός, αποθέματα αλλά και όλες οι διοικητικές άδειες πάσης φύσεως που συνδέονται με τη λειτουργία της και του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού.

  Συγκεκριμένα  ο επενδυτής, δηλαδή η Hellenic Steel Acquisition Co, προβλέπεται πως θα καταβάλει με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, 12 εκατ. ευρώ ποσό που αντανακλά την αξία των στοιχείων του ενεργητικού που θα μεταβιβασθεί στη νέα εταιρεία και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των στοιχείων του μη μεταβιβαζόμενου παθητικού της. Επίσης προβλέπεται η ύπαρξη και επιπρόσθετου του "Κυρίως Τιμήματος" ποσού 1 εκατ. ευρώ το οποίο θα καταβληθεί από τον επενδυτή στην εταιρεία το αργότερο εντός έξι μηνών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι εντός του χρονικού αυτού διαστήματος θα προσκομισθεί εγγράφως χορηγηθείσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τριετής παράταση για τη δημιουργία του χώρου διάθεσης στερεών αποβλήτων. 

  Στη νέα εταιρεία δεν μεταβιβάζεται το σύνολο όλων των υφιστάμενων συμβάσεων, περιλαμβανομένης και της σύμβασης με ΕΛΠΕ, οι ενεργές συμβάσεις εργασίας, ούτε οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες έχουν καταγγελθεί μέχρι την 31.07.2018. Αυτές τις εκκρεμότητες τις αναλαμβάνει η παλαιά εταιρεία. Οι υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο, δεν μεταφέρονται και δεν μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, αλλά παραμένουν ως υποχρέωση της εταιρείας. Σημειώνεται πως κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας οι ως άνω οφειλές έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς. Επίσης στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται πως δεν μεταφέρονται και δεν μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, αλλά παραμένουν ως υποχρέωση της εταιρείας, όσες υποχρεώσεις έχουν γεννηθεί ή θα γεννηθούν από την 1/8/2018 έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Την αποπληρωμή αυτών των υποχρεώσεων στο σύνολό τους (100%), λόγω της προνομιακής του θέσης, μετά τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων, κεφαλαιοποιημένων οφειλών και λοιπών επιβαρύνσεων, τις αναλαμβάνει η "παλαιά" εταιρεία. Αντίστοιχη πρόνοια υπάρχει για τις υποχρεώσεις της προς τους Οργανισμούς/Φορείς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης και προς Δήμους/Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Σημειώνεται πως το σύνολο των οφειλών της Hellenic Steell με ημερομηνία 31.07.2018, ανερχόταν σε 83.030.862,13 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτού να οφείλεται στη συμβαλλόμενη πιστώτρια. Συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις της προς την συμβαλλόμενη Πιστώτρια την 31.07.2018, ανέρχονται στα 79.939.226,3 ευρώ και θα εξοφληθούν: 15.830.241,43 ευρώ - όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τον συμψηφισμό απαίτησης ύψους 625.006,28 ευρώ την οποία διατηρεί η εταιρεία από τη Συμβαλλόμενη Πιστώτρια- με την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης και ποσό 977.930,27 ευρώ με εφάπαξ καταβολή από την καταβολή του "Επιπρόσθετου Τιμήματος". 

  Σήμερα η Hellenic Steel ελέγχεται από την ILVA Cpmmerciale SrL που ελέγχει ποσοστό 77,12%, την Τράπεζα Πειραιώς που κατέχει το 14,64% του μετοχικού της κεφαλαίου, την Marubeni Itochu Steel Europe κάτοχο του 7,05% και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που ελέγχει ποσοστό 1,19%.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ