Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 28-Σεπ-2018 16:32

  Μειωμένα κέρδη και πωλήσεις για τον όμιλο της FG Europe το α' εξάμηνο

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μείωση 6,48% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου της FG Europe το α΄ εξάμηνο του 2018 στα 48,75 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA σημείωσαν πτώση 32% και διαμορφώθηκαν σε 4,71 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

  Τα καθαρά μετά από φόρους αποτελέσματα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 0,15 εκατ. έναντι ποσού 1,32 εκατ. την 30/6/2017 αντίστοιχα.

  Αναλυτικά, η εταιρεία ανακοίνωσε τα εξής:
  -    Αύξηση των πωλήσεων Λευκών Συσκευών κατά 13,27%.
  -    Μείωση κατά 35,20% του Χρηματοοικονομικού Αποτελέσματος.
  -    Αύξηση των κερδών προ φόρων της Εταιρείας.
  -    Πώληση του 51% της θυγατρικής στην Ιταλία.

  Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ¤ 1,42 εκατ. έναντι κερδών ¤ 1,33 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 6,77%. Η αύξηση οφείλεται στη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας (από ¤ 3,45 εκατ. την 30/6/2017 σε  ¤ 2,12 εκατ., την 30/6/2018).

  Το α΄ εξάμηνο του 2018 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε ¤ 16,78 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων ¤ 19,06  εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 11,96%.

  Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, διαμορφώθηκε σε 61/39 το α΄ εξάμηνο του 2018 έναντι της σχέσης 58/42 της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

  Οι πωλήσεις των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Ομίλου σε τρίτους ανεξάρτητους  πελάτες, ανήλθαν σε ¤ 43,70 εκατ. έναντι ¤ 46,95 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2017, μειωμένες λόγω κυρίως των κλιματολογικών συνθηκών της περιόδου, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.

  Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε ¤ 0,93 εκατ., έναντι ¤ 2,20 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2017, λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου από τα αρνητικά αποτέλεσμα των θυγατρικών του εξωτερικού και κυρίως της Τουρκίας (λόγω της οικονομικής κρίσης και της ραγδαίας πτώσης της ισοτιμίας της Τουρκικής Λίρας το α΄ εξάμηνο του 2018, ζημία ¤ 0,76 εκατ.), της θυγατρικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο (ζημία ¤ 0,54 εκατ.), η οποία λόγω της μικρής σχετικά δραστηριοποίησης της, δεν έχει ακόμη αποκτήσει την απαιτούμενη δυναμική, αλλά και της Ιταλίας, η οποία παρά την σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων (5,43%), διαμόρφωσε οριακά αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία ¤ 0,07 εκατ.).

   

   

  Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής :

  Οι πωλήσεις κλιματιστικών το α΄ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε ¤ 40,92 εκατ. έναντι ¤ 42,74 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, μειωμένες 4,26%. Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά μειώθηκαν κατά 13,87%, διαμορφούμενες σε ¤ 14,22 εκατ., έναντι πωλήσεων ¤ 16,51 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017.

  Οι λευκές συσκευές ESKIMO, αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 13,27% ανερχόμενες το α΄ εξάμηνο του 2018 σε ¤ 2,56 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων ¤ 2,26 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017.

  Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,99% (από ¤ 45,29 εκατ. τον 06/2017 σε ¤ 43,48 εκατ. τον 06/2018), λόγω κυρίως των μη ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών.

  Τα μικτά κέρδη της περιόδου, λόγω της σημειωθείσας μείωσης των πωλήσεων με δεδομένο ότι ο συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε ελάχιστα χαμηλότερα (από 21,98% τον 06/2017 σε 21,42% τον 06/2018), ανήλθαν σε ¤ 9,31 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018 από ¤ 9,96 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017.

  Τα γενικά έξοδα της Μητρικής Εταιρείας (διοίκηση – διάθεση – λοιπά) διαμορφώθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με αυτά του α΄ εξάμηνου του 2017 (¤ 6,46 εκατ.), ανερχόμενα το α΄ εξάμηνο του 2018 σε ¤ 6,47 εκατ.

  Το λειτουργικό κέρδος EBITDA διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 σε ¤ 3,04 εκατ. έναντι ¤ 3,85 εκατ. το α΄ εξάμηνου του 2017 σημειώνοντας μείωση 20,88%. Το Λειτουργικό Περιθώριο από 8,49% το α΄ εξάμηνο του 2017, μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 σε 7,00%.

  Σημαντικά μειωμένο κατά 35,20%, εμφανίζεται το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου (έξοδο ποσού ¤ 1,44 εκατ., έναντι αντίστοιχου εξόδου το α΄ εξάμηνο του 2017, ποσού ¤ 2,23 εκατ.),  λόγω της μη ύπαρξης συναλλαγματικών διαφορών δεδομένου ότι η Εταιρεία από 1/1/2018 σε συμφωνία με τη FUJITSU και τη MIDEA πραγματοποιεί τις αγορές της σε ευρώ.

  Η σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά προ φόρων κέρδη της Εταιρείας να διαμορφωθούν το α΄ εξάμηνο του 2018 στα ¤ 1,42 εκατ. από ¤ 1,33 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2017.

  Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε ¤ 0,94 εκατ. έναντι αυτών του  α΄ εξαμήνου 2017  ¤ 0,93 εκατ.

  Τα αποθέματα της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένα κατά 32,94%, ανερχόμενα σε ¤ 47,99 εκατ. έναντι ¤ 36,10 εκατ. αυτών της 31/12/2017. Εκτιμάται ότι, όπως συμβαίνει συνήθως το δεύτερο εξάμηνο του έτους, το ύψος των αποθεμάτων θα μειωθεί σημαντικά με τις πωλήσεις του επόμενου διαστήματος.

  Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 51,77%, ανερχόμενες στα ¤ 47,64 εκατ. έναντι ¤ 31,39 εκατ. αυτών της 31/12/2017. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας, ως αποτέλεσμα της εποχικότητας των πωλήσεων, αλλά και στην αύξηση των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της εταιρείες. Το ύψος των απαιτήσεων αναμένεται να μειωθεί με την ρευστοποίηση των υπολοίπων τους επόμενους μήνες του έτους.

  Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε ¤ 119,14 εκατ. έναντι υποχρεώσεων ¤ 88,27 εκατ. την 31/12/2017 λόγω αύξησης, των μακροπρόθεσμων δανείων κατά ¤ 12 εκατ. (λόγω υπογραφής του νέου Κ.Ο.Δ.) και των υποχρεώσεων προς τον βασικό προμηθευτή της Εταιρείας. Οι εν λόγω υποχρεώσεις προβλέπεται να περιοριστούν σημαντικότατα τους αμέσως προσεχείς μήνες βάσει του προγράμματος πληρωμών της Εταιρείας.

  Σε επίπεδο Ομίλου :

  Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν την 30/6/2018 σε ¤ 48,75 εκατ. έναντι ¤ 52,13 εκατ. αυτών της 30/6/2017.

  Τα έσοδα του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας διαμορφώθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα ανερχόμενα σε ¤ 4,93 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018  από ¤ 4,97 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017.

  Τα μικτά κέρδη του Ομίλου μειωμένα κατά 7,04% διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2018 σε ¤ 13,40 εκατ., έναντι ¤ 14,41 εκατ. των αντίστοιχων του 2017. Ο συντελεστής μικτού κέρδους ανήλθε σε 27,48% διατηρούμενος στα ίδια επίπεδα με αυτόν του εξαμήνου του 2017 (27,65%).

  Τα γενικά έξοδα του εξαμήνου στον Όμιλο εμφανίζονται αυξημένα κατά 6,42%, ανερχόμενα στα ¤ 10,60 εκατ. έναντι αντίστοιχων εξόδων του εξαμήνου του 2016 ποσού ¤ 9,96 εκατ. Η σημειωθείσα αύξηση των γενικών εξόδων οφείλεται κυρίως στη λειτουργία το α΄ εξάμηνο του 2018 της θυγατρικής εταιρείας στην Αγγλία.  

  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), εμφανίζονται μειωμένα κατά 32,13% και διαμορφώθηκαν σε ¤ 4,71 εκατ. από ¤ 6,94 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 9,65% από 13,30% το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

  Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου (έξοδο ¤ 2,15 εκατ. έναντι εξόδου ¤ 2,54 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017), εμφανίζεται μειωμένο κατά 15,14%, λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας.

  Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν την 30/6/2017 σε ¤ 0,93 εκατ. έναντι ¤ 2,20 εκατ. αυτών της 30/6/2017, με τα καθαρά μετά από φόρους αποτελέσματα να ανέρχονται σε ¤ 0,15 εκατ. έναντι ποσού ¤ 1,32 εκατ. την 30/6/2017 αντίστοιχα.

  Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά 40,50% ( ¤ 53,32 εκατ. την 30/6/2018 από 37,95 εκατ. την 31/12/2017) κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας.

  Αυξημένα κατά 36,45% εμφανίζονται τα αποθέματα του Ομίλου την 30/6/2018, ανερχόμενα σε ¤ 54,39 εκατ. έναντι ¤ 39,86 εκατ. την 31/12/2017, λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των αποθεμάτων της Μητρικής (κυρίως λόγω εποχικότητας). Το ύψος των αποθεμάτων αναμένεται να μειωθεί τους επόμενους μήνες.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου παρέμειναν στα ίδια  σχεδόν επίπεδα, ανερχόμενα την 30/6/2018 σε ¤ 5,37 εκατ. έναντι  ¤ 5,35 εκατ. αυτών της 31/12/2017.

  Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 28,54% (σε ¤ 145,14 εκατ. από ¤ 112,91 εκατ. την 31/12/2017), λόγω κυρίως της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.

  Η διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου θα βελτιωθεί στο 2ο εξάμηνο του 2018, προσδοκώντας ότι η βελτίωση των κλιματολογικών συνθηκών θα συμβάλλει στη βελτίωση των πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα  όσο και στα Βαλκάνια και την Ιταλία.

  Την 7/9/2018 υπεγράφη συμφωνία με τη FUJITSU GENERAL LIMITED για τη μεταβίβαση του 51% των μετοχών της θυγατρικής της Εταιρείας στην Ιταλία F.G. EUROPE ITALIA S.p.A. Η μεταβίβαση των μετοχών θα υλοποιηθεί την 4/1/2019.

  Το τίμημα που θα καταβληθεί στην F.G. EUROPE A.E. στις 4/1/2019 για την πώληση του 51% των μετοχών της Ιταλικής θυγατρικής της ανέρχεται σε ¤10.000.000, έναντι κόστους της εν λόγω συμμετοχής (του 51%), ποσού ¤ 715.020.

  Η εν λόγω αγοραπωλησία γίνεται προκειμένου, να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί  αυξάνοντας τη συνεργασία με το βασικό προμηθευτή μας τη FUJITSU GENERAL Ιαπωνίας, να μειώσουμε τον τραπεζικό δανεισμό εξοφλώντας ισόποσα με το τίμημα δάνεια και να επιτύχουμε δια της συνεργασίας, καλύτερα αποτελέσματα στην θυγατρική μας, η οποία θα αγοράζει πλέον απευθείας από τη FUJITSU GENERAL με καλύτερους όρους, γεγονός που θα της δώσει τη δυνατότητα να πουλάει σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και με εξίσου καλά περιθώρια κέρδους.

  Οι εμπορικές σχέσεις όσον αφορά τις μέχρι τώρα απαιτήσεις θα διατηρηθούν ως έχουν μέχρι την πλήρη εξόφληση των πιστώσεων και το στοκ των εμπορευμάτων που διατηρεί η F.G. EUROPE A.E. στο Λιβόρνο θα πουληθεί άμεσα ή έμμεσα (μέσω της FUJITSU GENERAL LTD) στην θυγατρική μας στην Ιταλία.

  Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής θα είναι να μειωθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης της F.G. EUROPE A.E. κατά ευρώ 15 εκατ. τουλάχιστον, ποσό που μέχρι σήμερα απασχολείτο για την κάλυψη των αναγκών της θυγατρικής της σε πιστώσεις και αποθέματα.

  Η θετική αυτή εξέλιξη θα έχει πολύ καλό αντίκτυπο στη σχέση μας με το βασικό προμηθευτή της Εταιρείας μας, τη FUJITSU GENERAL και προοιωνίζει αντίστοιχες στρατηγικές μελλοντικές συνεργασίες.

  Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2018 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fgeurope.gr στην ενότητα "Σχέσεις με Επενδυτές" την Παρασκευή  28/09/2018.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων