Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 25-Σεπ-2018 15:35

  Ικτίνος: Πράσινο φως από την ΕΓΣ για διανομή κερδών προηγούμενης χρήσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η διανομή κερδών προηγούμενης χρήσης ποσού 0,149401792 ευρώ ανά μετοχή εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 15%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ.4 του ν. 4389/2016 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,126991523  Ευρώ.

  Η εταιρία κατέχει ίδιες μετοχές και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 113.979 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,15 ευρώ και το καθαρό σε 0,1275 ευρώ ανά μετοχή.

  Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, δικαιούχοι του μερίσματος (record date) είναι οι κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 .Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ακολούθως:-

  -Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.- Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ  για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.  - -Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.

  - Για όσους εκ των μετόχων  δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω IBAN τότε θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδοτήσεως

  Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΕΓΣ

  Κατά την Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 25-9-2018, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ  παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 21.566.641 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75,46 % του μετοχικού κεφαλαίου.  Οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι κάτωθι:  

  Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκε η διανομή κερδών προηγούμενης χρήσης  ποσού 0,149401792 ευρώ ανά μετοχή. Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 15%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ.4 του ν. 4389/2016 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,126991523  Ευρώ.

  Η εταιρία κατέχει ίδιες μετοχές και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 113.979 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,15 ευρώ και το καθαρό σε 0,1275 ευρώ ανά μετοχή.

  Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, δικαιούχοι του μερίσματος (record date) είναι οι κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 .Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ακολούθως:-

   -Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.- Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ  για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.  - -Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.

  - Για όσους εκ των μετόχων  δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω IBAN τότε θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδοτήσεως.  (Υπέρ 99,98 % των παρισταμένων- Κατά 0,02%)

  2. Λοιπές ανακοινώσεις

  H εταιρία αναπτύσσει ταυτοχρόνως την δυναμική της τόσο στην εξόρυξη ογκομαρμάρων όσο και στην επεξεργασία και εμπορεία ημικατεργασμένων και ετοίμων μαρμάρων. Στόχος της είναι η περαιτέρω απόκτηση πρώτης ύλης (ογκομαρμάρων) από νέα λατομεία, πέραν των ήδη λειτουργόντων, καθώς και η αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας στην κοπή και επεξεργασία. Έτσι, μέσα στο 2018 προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

  Όσο αφορά την απόκτηση πρώτης ύλης, πέραν των ήδη λειτουργόντων στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, επτά λατομείων, προσέθεσε το νέο λατομείο ΠΥΡΓΩΝ, του οποίου τα μισθωτικά δικαιώματα εξαγόρασε πρόσφατα και το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές Αυγούστου.

  Στις αρχές του 2019 θα λειτουργήσει ακόμη ένα λατομείο στην περιοχή της Πελοποννήσου, με καθυστέρηση αρκετών ετών λόγω της γραφειοκρατίας. Σημειωτέον ότι,  πολλά από τα είδη των εξορυσσομένων μαρμάρων είναι μοναδικά χρωματικά και ποιοτικά και  περιζήτητα στις αγορές του εξωτερικού.

  Το ειδικό τμήμα ερευνών που διαθέτει η εταιρία, ερευνά για την εξεύρεση και άλλων μαρμαροφόρων κοιτασμάτων, προκειμένου να τα αξιολογήσει και να τα εντάξει στην παραγωγική διαδικασία.

  Όσο αφορά την κοπή και επεξεργασία, η εταιρία εξαγόρασε ένα νέο εργοστάσιο στην Βιομηχανική περιοχή της Δράμας, εκτάσεως 35.000 μ2 και κτιριακών εγκαταστάσεων 7.000μ2. Η εταιρία προβαίνει στην κτιριακή επέκταση κατά 3.000μ2 και στην εγκατάσταση νέου μοντέρνου αυτοματοποιημένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

  Το εργοστάσιο αυτό, λειτουργεί ήδη με τις παλαιές εγκαταστάσεις και η πλήρης λειτουργία του θα αρχίσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019. Η καθυστέρηση οφείλεται στην  γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

  Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου  2018, έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο στις 12-9-2018, όπου παρουσιάζεται αύξηση του κύκλου εργασιών εξαμήνου κατά 47,85% από 19,28 εκατ. ευρώ σε 28,51 εκατ. ευρώ.

  Η καθυστερημένη ένταξη της νέας μονάδας στην παραγωγική διαδικασία κατά περίπου 6-9 μήνες, λόγω των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων που αναφέρθηκε παραπάνω, δεν συνεισφέρει στην  προβλεπόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών από το εργοστάσιο κατά 5.000.000 ευρώ, οπότε ο συνολικός προβλεπόμενος κύκλος εργασιών κατά το 2018 θα ανέλθει σε περίπου 60 εκατ. ευρώ,  μια ετήσια αύξηση 30% και με ανάλογη κερδοφορία. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων