Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 24-Σεπ-2018 17:45

  Βαράγκης: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε την 24.9.2018 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε στην έδρα της εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 22.6.2017 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2017) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

  2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017

  4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 και προέγκριση των αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 2018 (περίοδος από 1.1-31.12.2018)

  5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

  6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 73,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.473.965 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών).

  Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν  έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:

  1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Υπέρ: 3.473.965

  Κατά: 0

  Αποχή : 0

  2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.

  Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Υπέρ: 3.473.965

  Κατά: 0

  Αποχή : 0

  3. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1290 τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2017.

  Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Υπέρ: 3.473.965

  Κατά: 0

  Αποχή : 0

  4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι προεγκριθείσες από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 54.000,00, οι οποίες και θα καταβληθούν επιτρεπούσης της ρευστότητας της Εταιρίας. Δεν προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

  Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Υπέρ: 3.473.965

  Κατά: 0

  Αποχή : 0

  5. Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 της Εταιρίας ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17701) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, καθώς και καθορίστηκε και εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής της. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891).

  Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Υπέρ: 3.473.965

  Κατά: 0

  Αποχή : 0

  6. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ