Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 30-Αυγ-2018 18:10

  Μείωση των NPLs, βελτίωση ρευστότητας από Alpha Bank και Eurobank

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Μείωση των NPLs, βελτίωση ρευστότητας από Alpha Bank και Eurobank

  Σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, εμφάνισαν τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου 2018 που ανακοίνωσαν νωρίτερα οι δύο τράπεζες. Συνεχής ήταν η βελτίωση της ρευστότητας, καμία επίπτωση από την άρση του waiver, προς πλήρη απεξάρτηση από τον ELA. Ισχυρή η κεφαλαιακή επάρκεια. Ορόσημο και πρόκληση για την ελληνική Οικονομία η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος στήριξης, δήλωσαν ο CEO της Alpha Bank, Δ. Μαντζούνης και ο CEO της Eurobank, Φ. Καραβίας.
   

  Ειδικότερα: 

  Alpha Bank 

  Ισχυρή κεφαλαιακή βάση, συνεχή βελτίωση της ρευστότητας, καθώς και περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου ανακοίνωσε για το α' εξάμηνο του έτους η Alpha Bank. 

  Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους 103,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018, με τον φόρο εισοδήματος να διαμορφώνεται στα 91 εκατ. ευρώ, επηρεασμένος από φορολογητέα κέρδη υψηλότερα των λογιστικών. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 12,3 εκατ. 

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: "Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, επετύχαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και παράλληλα διατηρήσαμε υψηλές προβλέψεις, καθώς εφαρμόζουμε το σχέδιό μας για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων.

  Η Alpha Bank παρέμεινε πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της, ενώ η εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος βαίνει προς πλήρη εξάλειψη. Επιπλέον, διατηρήθηκε αμετάβλητη η γραμμή χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ύψους Ευρώ 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

  Η έξοδος της Ελλάδος από το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την οικονομία. Καθώς η χώρα αρχίζει να κινείται σε πορεία αναπτύξεως, μας δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τόσο το θετικό κλίμα για την Ελλάδα, όσο και τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Η συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επιτυχή επάνοδο στις διεθνείς αγορές χρήματος".

  Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας στο εξεταζόμενο διάστημα κατέγραψε: 

  - Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,5%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,8 δισ.

  - Συνεχή βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε Ευρώ 37,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, αυξημένα κατά Ευρώ 1,2 δισ. το β΄ τρίμηνο. Τον Αύγουστο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 0,9 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι 132% τον Ιούνιο 2017.

  - Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά Ευρώ 9,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο τέλος Αυγούστου 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε Ευρώ 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 1,1 δισ. στο τέλος Αυγούστου 2018, μειωμένη συνολικά κατά Ευρώ 5,9 δισ. από τις αρχές του έτους.

  - Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 2,4 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά Ευρώ 2,3 δισ. σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανήλθε σε 50%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 105%.

  - Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 25,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 802,7 εκατ., επηρεασμένο από τα υψηλά χρηματοοικονομικά κέρδη.

  - Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 77,5 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 263,6 δισ. το α΄ εξάμηνο 2018.

  - Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 649,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 232 μονάδες βάσεως.

  Eurobank 

  Στα 113 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου της Eurobank, περίοδο κατά την οποία καταγράφηκε αύξηση καταθέσεων, αρνητικός σχηματισμός NPEs και μείωση της τρέχουσας χρηματοδότησης από τον ELA στα 1,8 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο β’ τριμήνου η Eurobank εμφάνισε κέρδη 55 εκατ. ευρώ. 

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου της Eurobank, ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, δήλωσε τα εξής:

  "Η Eurobank συνέχισε τις θετικές επιδόσεις και στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, με κεντρικά χαρακτηριστικά τη συνεχιζόμενη κερδοφορία, την αύξηση των προ προβλέψεων κερδών και των θετικών αποτελεσμάτων στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο της.

  Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €113εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα οργανικά, προ προβλέψεων κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, κυρίως χάρη στην αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες και κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνέχισαν να συμβάλλουν σημαντικά στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου, με την κερδοφορία τους να αυξάνεται σχεδόν κατά 20% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή το σχέδιο περιορισμού του λειτουργικού κόστους οδήγησε σε χαμηλότερες δαπάνες κατά 2% στο εξάμηνο (3,4% για την Ελλάδα). Ο σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) παρέμεινε αρνητικός και ο δείκτης των NPEs μετά την πτώση κατά 70 μονάδες βάσης που είχε καταγράψει στο πρώτο τρίμηνο του 2018, υποχώρησε περαιτέρω κατά 110 μονάδες βάσης στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε 40,7%. Οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώθηκαν περαιτέρω καθώς καταγράφεται επιστροφή καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότηση μέσω του ELA έχει μειωθεί δραστικά από €6,1δισ. στο τέλος του 2017, στα €1,8δισ. ευρώ σήμερα. 

  Οι επιχειρηματικές μας προτεραιότητες παραμένουν αμετάβλητες: Πρώτον, η σταδιακή μείωση των NPEs, που θα οδηγήσει σε δείκτη των NPEs περίπου στο 15% μέχρι το τέλος του 2021. Επιπλέον στοχεύουμε, στη σταδιακή αύξηση των χορηγήσεων κυρίως των επιχειρηματικών δανείων και των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς οι προσδοκόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης θα πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη, υγιή, ζήτηση και στην παροχή των καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω της συνεχιζόμενης επένδυσης στην τεχνολογία.

  Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος στήριξης είναι ορόσημο αλλά και πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Έχοντας επωμιστεί την επώδυνη δημοσιονομική προσαρμογή, η Ελλάδα οδεύει τώρα προς το να ανακτήσει την αξιοπιστία της αλλά και την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές σε ένα ομιχλώδες διεθνές περιβάλλον. Για να επιτευχθούν οι απαραίτητοι ρυθμοί ανάπτυξης, απαιτούνται μαζικές επενδύσεις για πολλά χρόνια. Ένα καθαρό σήμα ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται, να υλοποιήσουν εντός χρονοδιαγράμματος τον οδικό χάρτη που έχει συμφωνηθεί, χωρίς οπισθοχωρήσεις, και να δεχθούν την ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για να μετατραπεί το υφιστάμενο ενδιαφέρον για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, στα οποία η Eurobank μπορεί και είναι πρόθυμη να συμβάλλει.".

  Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Eurobank:

  - Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 6,3% το Β΄ τρίμηνο και 1,3% το Α΄ εξάμηνο 2018 
  - Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 3,4% στην Ελλάδα και 2,0% στον Όμιλο έναντι του Α΄ εξαμήνου 2017 
  - Καθαρά κέρδη1 από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό αυξημένα κατά 19,4% το Β΄ τρίμηνο (€40εκ.) και 13,3% το Α΄ εξάμηνο 2018 (€73εκ.)
   - Αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά €199εκ. 
  - Μείωση των NPEs κατά €0,6δισ. το Β΄ τρίμηνο και €1,1δισ. το Α΄ εξάμηνο 2018 
  - Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 55,9% 
  - Μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 110μ.β. έναντι του A΄ τριμήνου 2018 και 440μ.β. σε ετήσια βάση σε 40,7%
   - Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά €0,9δισ. το Β΄ τρίμηνο και €2,2δισ. το Α΄ εξάμηνο 2018 
  - Μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης ELA κατά €6,1δισ. από το τέλος 2017 σε €1,8δισ.
  - Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 14,8% και συνολικής επάρκειας 17,4%

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων