Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 30-Αυγ-2018 17:16

  Τροπαία: Τι αποφάσισε η γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Αυγούστου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τρόπαια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

  1. Αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,83% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.252 μετοχές, και 3.252 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017,  την ΄Εκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Απάλλαξε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,83% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.252 μετοχές, και 3.252 έγκυρες θετικές ψήφους) το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

  3. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,83% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.252 μετοχές, και 3.252 έγκυρες θετικές ψήφους) η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2018 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε." (πρώην BDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ).

  4. Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,83% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.252 μετοχές, και 3.252 έγκυρες θετικές ψήφους) οι αμοιβές και αποζημιώσεις της χρήσεως 2017 που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση.

  5. Δεν ελήφθη απόφαση επ’ αυτού του θέματος της ημερησίας διατάξεως διότι ήταν άνευ αντικειμένου, καθώς δεν υπήρχαν για το έτος 2017 συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4, 5 του Ν.2190/20.

  6. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.252 μετοχές, και 3.252 έγκυρες θετικές ψήφους) η παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας, όπως μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20) εταιρειών.

  7. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.252 μετοχές, και 3.252 έγκυρες θετικές ψήφους) ο διορισμός Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 με θητεία έως την  30η Σεπτεμβρίου 2019, η οποία θα αποτελείται από τους Λεωνίδα Καλογερόπουλο, Ελένη Παπαθεοφάνη και Αλέκο Ν. Παπαγεωργίου μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

  8. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα-ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ