Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 12-Αυγ-2018 08:17

  Τον "φάκελο" Αλουμύλ ανοίγουν οι τράπεζες για 160 εκατ.

  Τον "φάκελο" Αλουμύλ ανοίγουν οι τράπεζες για 160 εκατ.
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Νίκου Χρυσικόπουλου

  Σε διαδικασία διερεύνησης των διαθέσιμων επιλογών αναφορικά με τα δάνεια που έχουν χορηγήσει στη γνωστή βιομηχανία προφίλ αλουμινίου Αλουμύλ, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, βρίσκονται οι πιστώτριες τράπεζες.

  Η Αλουμύλ (Alumil), που ίδρυσε το 1988 ο επιχειρηματίας Γιώργος Μυλωνάς, βρίσκεται από τα τέλη του 2016 σε διαπραγμάτευση με τις δανείστριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της, ύψους 160 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου (154 εκατ. ευρώ) αφορά ομολογιακό δανεισμό. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης, ήδη από τέλος του 2017 τα δάνεια έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

  Όπως προβλέπονταν από τις υφιστάμενες συμβάσεις στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η πληρωμή του υπολοίπου των ομολογιακών δανείων, η εταιρεία ξεκίνησε να διαπραγματεύεται με τις δανείστριες τράπεζες την αναδιάρθρωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της. Κατατέθηκε ένα Indicative Term Sheet στο οποίο περιλαμβάνονταν οι προσυμφωνηθέντες όροι, μεταξύ των ομολογιούχων-τραπεζών και της εκδότριας, για την αναδιάρθρωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού με λεπτομερείς αναφορές για το ποσό, τη διάρκεια, τον τρόπο αποπληρωμής, το επιτόκιο, τις θετικές και αρνητικές υποχρεώσεις του εκδότη, στα εμπράγματα και λοιπά βάρη, κ.λπ.

  To Indicative Term Sheet εγκρίθηκε από ένα μέρος των ομολογιούχων-τραπεζών αλλά όχι από την πλειοψηφία όπως απαιτείτο. Πληροφορίες αναφέρουν πως μια εκ των τραπεζών δεν συναίνεσε στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της βιομηχανίας, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για να εκκινήσει η διαδικασία διερεύνησης των διαθέσιμων επιλογών αναφορικά με τις προοπτικές της εταιρείας. Το σύνολο σχεδόν των (κοινών) ομολογιακών δανείων βρίσκεται στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς και της Αlpha Bank.

  Από αυτά, το μεγαλύτερο ομολογιακό δάνειο συνήφθη το 2010 και τροποποιήθηκε το 2014. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου ανέρχεται στο τέλος του 2017 σε 111,1 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο Euribor +3,50% ετησίως. Για τη λήψη του δανείου υφίστανται υποθήκες επί του παγίου εξοπλισμού ύψους 143,2 εκατ. ευρώ και έχουν ενεχυριαστεί μετοχές τριών θυγατρικών που κατέχονται από τη μητρική.

  Συνολικά, ο μέσος όρος επιτοκίου των ομολογιακών δανείων του Ομίλου Αλουμύλ στο τέλος του 2017 ήταν 4,38%.

  Ποιοι επενδυτές ενδιαφέρονται

  Στο πλαίσιο αυτό, πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ανατεθεί σε διεθνή συμβουλευτική εταιρεία το project της συνολικής αναδιάρθρωσης του ομίλου Alumil, μέσω της ρύθμισης του δανεισμού, της παραγωγικής αναδιάταξης και της εισόδου στρατηγικού επενδυτή. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι τράπεζες εκτιμούν πως η Alumil θα μπορέσει να αποκτήσει ισχυρότερο ισολογισμό, νέα προοπτική και την απαιτούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση για την υλοποίηση επενδύσεων.

  Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, από τις πρώτες κρούσεις που πραγματοποίησε ο σύμβουλος αναδιάρθρωσης προέκυψε ενδιαφέρον από ξένα επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία δυνητικά μπορεί να λειτουργήσουν υπό τη μορφή σύμπραξης. Σε αυτά, εμφανίζονται να περιλαμβάνονται ονόματα του μεγέθους της Oaktree Capital Management και της Atlas Capital, ενώ οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο και για νέους ενδιαφερόμενους που θα προκύψουν καθώς προχωρά η διαδικασία. Στόχος των εν δυνάμει επενδυτών είναι να αναπτύξουν συνέργειες με άλλες τοποθετήσεις που έχουν πραγματοποιήσει ευρύτερα στον κλάδο δραστηριοποίησης της Alumil.

  Τι δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της βιομηχανίας - Το δαιδαλώδες πλέγμα των θυγατρικών

  Σήμερα στον έλεγχο της οικογένειας Μυλωνά ανήκει ποσοστό οριακά κάτω του 70% της Alumil (το υπόλοιπο βρίσκεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό και σε θεσμικούς επενδυτές). Σε περίπτωση που προχωρήσει ο σχεδιασμός για την εξυγίανση και αναδιάρθρωση της βιομηχανίας, η οικογένεια Μυλωνά θα διατηρήσει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν είναι σαφές ποια στάση θα κρατήσει η οικογένεια Μυλωνά αναφορικά με τον σχεδιασμό των τραπεζών, αν και πληροφορίες αναφέρουν πως έπειτα από ένα διάστημα έχουν αποκατασταθεί οι δίαυλοι επικοινωνίας.

  Ο ορκωτός ελεγκτής στις οικονομικές καταστάσεις του 2017 έχει, πάντως, κάνει λόγο για "ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας" της εταιρείας. Καθώς το σύνολο των ομολογιακών δανείων έχει πλέον καταταχθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, δεδομένου ότι τα δάνεια κατέστησαν ληξιπρόθεσμα, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας υπερβαίνει πλέον το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων.

  Στην περυσινή χρήση, ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου στο σύνολο του 2017 ανήλθε σε 226,2 εκατ., έναντι 202,1 εκατ. της προηγούμενης χρήσης (+11,9%). Το EBITDA ήταν ζημιογόνο, 6,7 εκατ., έναντι κερδών 15,4 εκατ. ευρώ της χρήσης 2016 και οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι κερδών προ φόρων ύψους 145 χιλ. περίπου της χρήσης 2016. Οι δανειστές έχουν εστιάσει στο γεγονός πως η χρήση επιβαρύνθηκε από μη επαναλαμβανόμενες ζημιές 23,4 εκατ. ευρώ για επισφαλείς απαιτήσεις (16,4 εκατ.) και προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων (1,1 εκατ.) και εξοπλισμού (4,8 εκατ.)

  Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες συνεχίζουν να είναι θετικές στη χρήση 2017 και σε επίπεδο ομίλου έφθασαν στο 1,1 εκατ. ευρώ περίπου, πλην μειωμένες έναντι του 2016 (31/12/2016: θετικές ύψους 8,8 εκατ. περίπου). Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 4,61% το 2017, από 154,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016 σε 161,4 εκατ. στη χρήση 2017.

  Η εταιρεία έχει δημιουργήσει, άμεσα ή έμμεσα, περί τις 15 θυγατρικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε ευρύ αριθμό χωρών (Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κύπρο, Αίγυπτο, Γερμανία, Αλβανία, Κόσσοβο, Μολδαβία, Βοσνία, Ινδία, Σκόπια, Γαλλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία, Ελβετία, Αυστραλία και Αμερική). Στις οικονομικές χρήσεις της Αlumil σημαντικό μέρος καταλαμβάνουν σχεδόν ετησίως οι συναλλαγές μεταξύ θυγατρικών του ομίλου, στις οποίες ανά διαστήματα γίνονται αυξήσεις κεφαλαίου και άλλες ενδοομιλικές συναλλαγές.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων