Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 02-Αυγ-2018 18:00

  Μουζάκης: Με νέα ονομαστική αξία στο ΧΑ οι μετοχές από τις 6 Αυγούστου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με την  τελική  ονομαστική  αξία  1,04  ευρώ  ανά  μετοχή, θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές της Μουζάκης από τις 6 Αυγούστου. 

  Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

  Ανακοινώνεται  από  την   Εταιρεία  ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΕΒΕΜΕ  ,ότι  η Τακτική Γενική Συνέλευση  των μετόχων της  29/06/2018  μεταξύ  άλλων, αποφάσισε  και τα κατωτέρω:

  1. Την  μείωση  του Μετοχικού  Κεφαλαίου  της Εταιρείας κατά 4.184.446,50 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα  τέσσερεις  χιλιάδες  τετρακόσια  σαράντα έξι και  πενήντα λεπτά )  με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής  κατά 0,13  ευρώ  ( δέκα τρία λεπτά)  για κάθε   μία  μετοχή  ,με συμψηφισμό  ζημιών και

  2. Ταυτόχρονη  αύξηση  του  Μετοχικού  Κεφαλαίου  κατά  4.184.446,50 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια  εκατόν ογδόντα  τέσσερεις  χιλιάδες  τετρακόσια  σαράντα έξι και  πενήντα λεπτά )  με  αντίστοιχη  ισότιμη αύξηση της  ονομαστικής  αξίας  της  μετοχής  το ποσό  αυτό  προέρχεται :

  α) Από κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων  κερδών προηγούμενων  χρήσεων  603.618,02 ευρώ  ( εξακόσιες  τρεις  χιλιάδες  εξακόσια  δέκα  οκτώ &  δύο  λεπτά )  και

  β) Κεφαλαιοποίηση μέρους  του  Αποθεματικού  από  διάθεση  μετοχών  υπέρ το άρτιο  3.580.828,48( τρία  εκατομμύρια πεντακόσιες  ογδόντα  χιλιάδες  οκτακόσια  είκοσι  οκτώ  και   σαράντα  οκτώ  λεπτά )

  Μετά την ανωτέρω Μείωση και Αύξηση  το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  της  Εταιρείας παραμένει  ως  έχει  33.475.572,00  ευρώ   (τριάντα  τρία  εκατομμύρια  τετρακόσιες  εβδομήντα  πέντε χιλιάδες πεντακόσια  εβδομήντα  δύο)  ολοσχερώς  καταβλημένο  και  διαιρείται  σε  32.188.050   μετοχές ονομαστικής  αξίας  1,04  ευρώ  η  κάθε  μία ,όλες  ανώνυμες  κοινές  μετά  ψήφου .

  Το Υπουργείο  Οικονομίας  και   Ανάπτυξης με την  Αρ. Πρωτ. 1212160  της 24.07.2018  απόφασή του  ενέκρινε  την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού  της  Εταιρείας.

  Η Επιτροπή Εταιρικών  Πράξεων  του  ΧΑ  στην συνεδρίασή της   2/08/2018 ενημερώθηκε  για  την Μείωση  και  ισόποση  Αύξηση  της  ονομαστικής  αξίας  των μετοχών  της  Εταιρείας.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ