Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουλ-2018 13:58

  Τροπαία ΑΕΒΕ: Στις 30 Αυγούστου η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ.

  Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 04:30 μ.μ. στην έδρα της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, για να συζητήσουν  και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε
  •     Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα ώρα 04:30 μ.μ. στην ίδια ως άνω διεύθυνση,
  •    Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 21η Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 04:30 μ.μ. στην ίδια επίσης διεύθυνση.
  Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, αυτές θα γίνουν χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  1.    Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017, με τις σχετικές Εκθέσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2017.
  3.    Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4.    Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2018.
  5.    Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
  6.    Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών.
  7.    Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν 4449/2017.
  8.    Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

  Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ