Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Ιουλ-2018 14:47

  Κυριακούλης: Μέρισμα €0,02633 ανά μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.

  Κυριακούλης: Μέρισμα €0,02633 ανά μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,02633 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσεως 2017 και τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων αποφάσισε με απαρτία 73,27% (ήτοι 5.565.145 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουλίου 2018 της εταιρείας "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.".

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 15% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,02238 € ανά μετοχή.

  Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 05/09/2018 (record date). Από τη 04/09/2018 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2017.

  Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2017 θα ξεκινήσει την 10/9/2018 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο ΣAT , για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.

  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

  3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.".

  4. Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη μερίσματος από την 14/9/2018 μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

  Για τις περιπτώσεις 2 και 4 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης μερίσματος αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

  Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.07.2018 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,27% (ήτοι 5.565.145 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.565.145 μετοχές και ψήφοι επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:

  1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 25.4.2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017, καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).

  3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01.2017 - 31.12.2017 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).

  4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 ο ελεγκτικός οίκος "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε" (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ελεγκτής ο Θεόδωρος Παπαγιάννος του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 26461) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Θεόδωρος Δηλάρης του Γεωργίου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 10481) με καθορισμό της αμοιβής τους για την χρήση 2018 και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Μ. Σιαστάθη για τη χρήση 2017 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).

  5) Η ΓΣ ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,02633 ευρώ ανά μετοχή προ φόρων από τα κέρδη χρήσης 2017 και από το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).

  6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων