Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 10-Ιουλ-2018 17:24

  Alco: Η αντικατάσταση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στη Γ.Σ. της 27ης Ιουλίου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την αντικατάσταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Μπούτου από τον κ. Παναγιώτη Σταμογιάννο και την παραμονή του πρώτου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με την από 12-09-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Alco, η οποία συγκαλείται στις 27 Ιουλίου. 

  Η ανακοίνωση της εταιρείας: 

  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2018 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σε μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ., στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Κύριλλο, Τ.Κ.19300, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

  -Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων(Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2017 (από 01/01/2017 έως 31/12/2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας.

  -Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης, τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2017.

  -Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής των.

  -‘Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 καθώς και προέγκριση για την χρήση 2018.

  -Αντικατάσταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Μπούτου από τον κ. Παναγιώτη Σταμογιάννο και παραμονή του πρώτου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με την από 12-09-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ταυτόχρονα μετατροπή της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. κ. Αντωνίου Παπαβησσαρίων σε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ.

  -Αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Μπούτου από την κυρία Ελένη Μοίρα καθώς και μετατροπή της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. κ.Παναγιώτη Κατσικαλή από εκτελεστικό σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με την από 13-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας

  -Αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Παναγιώτη Κατσικαλή από τον κ. Φίλιππα Βαρσαμόπουλο σύμφωνα με την από 24-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας

  -Διορισμός νέων μελών της τριμελούς επιτροπής ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449 /2017 σύμφωνα με την από 18/10/17 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ