Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 06-Ιουλ-2018 12:24

  Χαιδεμένος: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου οι μετοχές από 17/9

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με την τελική ονομαστική αξία των 1,16 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ από την 17.9.2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

  Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 18.9.2018 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – recorddate) για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,02 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 24.9.2018.

  Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει την 24.9.2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. εφόσον έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.

  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει, ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του ΔΣ της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια Τράπεζα "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ".

  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" για τους επενδυτές, στους οποίους για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω. Για την είσπραξη μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων τραπέζης της "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου από την ως άνω τράπεζα λήγει στις 31.12.2018. Από 1.1.2019 η πληρωμή της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας (οδός Αρχαίου Θεάτρου 4 – Εθνικής Aντιστάσεως και Τραχώνων 4, Άλιμος).

  Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουνίου 2018 αποφάσισε μεταξύ άλλων τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 166.815 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,02 Ευρώ, ήτοι από 1,18 Ευρώ σε 1,16 Ευρώ, και με την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

  Μετά την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 9.675.270 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 8.340.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,16 Ευρώ εκάστης.

  Την 29.6.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 1198699/29.6.2018 απόφαση του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. της Δ/σης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Η Εταιρεία δηλώνει σύμφωνα με το άρθρ. 4 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920, ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους κατά το χρόνο καταχώρησης και δημοσίευσης στο ΓΕ.ΜΗ. (29.6.2018) της προαναφερθείσας απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της 05.07.2018 για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ