Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 02-Ιουλ-2018 16:28

  Flexopack: "Πράσινο" από Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ/ανά μετοχή στους μετόχους

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Flexopack

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας: 

  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.flexopack.com).

  Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Οργανωμένης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 17ης Απριλίου 2018, καθώς και την από 18 Απριλίου 2018 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και σε συνέχεια ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 5ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36881) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

  Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

  Τέλος, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.207

  Αριθμός ψήφων κατά: 51 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2018-30.06.2018, αφετέρου δε προενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να διενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για την λήψη αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδάφιο β΄ και γ΄ του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα πέντε (5) έτη και μέχρι του ποσού του σήμερον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (6.328.812,96 €).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 9ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή ρητής και ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί στην θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, στον ειδικότερο καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στην διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.535.758

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 500

  Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 586.001,20 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 586.001,20 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,59 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ) σχετικά με την εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων (Θέματα 10ο και 11ο) αναφορικά με την αύξηση και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 13ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του δέκατου όσο και επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 14ο θέμα συνεπεία της καταχώρησης την 11.07.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την επικύρωση της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορισμού των ανεξαρτήτων μελών αυτού, η οποία πραγματοποιήθηκε από την προηγούμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2017, και παράλληλα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της ενέκρινε το σύνολο των πράξεων, δηλώσεων και εν γένει ενεργειών αυτού από την ημερομηνία της εκλογής του (30.06.2017) μέχρι και σήμερον.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.207

  Αριθμός ψήφων κατά: 51 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 15ο θέμα αφού ενημερώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 αναφορικά με την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου, και ειδικότερα για την εκλογή της κας. Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 30.06.2022), του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους αυτού κ. Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου, προέβη ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, στον ορισμό της κας. Αλίκης Μπενρουμπή ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι η εκλεγείσα προσωρινή σύμβουλος πληροί τις τασσόμενες από το εν λόγω νομοθέτημα προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 16ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Νικόλαο Ρέγκο του Ελευθερίου, 2) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ και 3) Νικόλαο Βλάχο του Ματθαίου, τα οποία στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ πληρούν και τις λοιπές υπό του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις (ανεξαρτησία από την ελεγχόμενη οντότητα και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική) για τον ορισμό τους στην εν λόγω Επιτροπή.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.207

  Αριθμός ψήφων κατά: 51 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 17ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης  αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων