Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 16:02

  ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μετά από αίτημα της Ελλάκτωρ Α.Ε. ανακοίνωσε η ΕΛΤΕΧ Άνεμος Α.Ε.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Μέτοχος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κάτοχος 53.320.000 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 64,50% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, υπέβαλε έγγραφο αίτημα δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, για την αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 και ο Πρόεδρος όρισε την άνω ημερομηνία ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς και ώρα 10.30.

  Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (Πρόσκληση των Μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετέχουν και νέοι Μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

  Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως της 26ης Ιουλίου 2018 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ."), που διαχειρίζεται η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.", κατά την ημερομηνία καταγραφής ήτοι την 22α Ιουλίου 2018, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και η σχετική έγγραφη βεβαίωση, από τον ως άνω φορέα ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 23η Ιουλίου 2018.

  Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2017, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Διάθεση κερδών.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τη χρήση 2017, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

  3. Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018 για την αιτία αυτή.

  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και ορισμός της αμοιβής τους.

  5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

  6. Έγκριση των ήδη υπογεγραμμένων Συμβάσεων στα πλαίσια του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών.

  7. Επικύρωση των από 30.06.2017 και 29.12.2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εγκρίθηκε στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

  8. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι, συνολικά 27 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 67.953.672 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 82.667.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων