Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 13:13

  Δάιος Πλαστικά: Οι αποφάσεις της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00 πρωϊνή η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ.

  Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, στη Γ.Σ. παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ( 8 )  οκτώ  μέτοχοι οι οποίοι  εκπροσωπούν  12.434.309     από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι  το  82,89 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε  τα εξής:

  1. Αποφάσισε ομόφωνα , με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  82,89% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309     μετοχές , και 12.434.309   έγκυρες  θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2017, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 για την μητρική εταιρία , χωρίς τη διανομή μερίσματος.

  2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309           μετοχές , και 12.434.309           έγκυρες  θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.

  3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309         μετοχές , και 12.434.309           έγκυρες  θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/-31/12/2017 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

  4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309       μετοχές , και  12.434.309      έγκυρες  θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας "OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (01/01/2018 -31/12/2018) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Αναγνώστου του Χρήστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Παππά  του Νικολάου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους .

  5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309       μετοχές , και  12.434.309  έγκυρες  θετικές ψήφους) την εκλογή  Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι τους κ.κ.:1) Χρήστο Πετρίδη του Νικολάου ,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  2) Στέργιο Γεωργαλή του Νικολάου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του  Δ.Σ. 3) Κωνσταντίνο Γραφιαδέλλη του Βασιλείου , μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

  Εκλέγει επίσης Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Χρήστο Πετρίδη του Νικολάου και αποφασίζει την τροποποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όσον αφορά τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

  6.    Σε σχέση  με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης , η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ