Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 20-Ιουν-2018 18:53

  Logismos: Μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέων μελών ΔΣ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Logismos στις 20/6. Αναλυτικά, κατά την ΓΣ συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

  1.    Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2017 - 31/12/2017, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη επάρκειας του φορολογικού αποτελέσματος.

  2.    Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 -31/12/2017.

  3.    Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2018 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) με τον κ. Δημήτριο Γεωργιάδη ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες

     Εξέλεξε για τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει για την χρήση 2018 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) με τον κ. Δημήτριο Γεωργιάδη ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.

  4.    Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

  5.    Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και συνδεδεμένων μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2018.

  6.    Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία (2018-2023) διατηρώντας όλα τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου με την προσθήκη ενός ακόμα νέου μέλους τον κ. Πολυζώη Δούκα. Στη συνέχεια καθορίστηκε η ιδιότητα καθενός από αυτά ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

   7.   Εξέλεξε τέσσερα μέλη που συγκροτούν την επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 επιλέγοντας ως Πρόεδρο της επιτροπής το νέο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πολυζώη Δούκα ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ελεγκτική σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής απαρτίζουν οι κ.κ.  Νικόλαος Παππάς Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Ιωάννης Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. & Οδυσσέας Σπύρογλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

  8.   Ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, με όρια τιμών από 0,08 € έως 5,00 €, μέχρι την 25/06/2020, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς.

   9.  Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

  Το 2018 η εταιρεία συνεχίζει με επιτυχία τις ενέργειές της για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού ενώ έχει ξεκινήσει την προώθηση του νέου της συστήματος με την επωνυμία "Αthena" σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

   Σε ότι αφορά το επιχειρηματικό λογισμικό, οι δύο νέες σύγχρονες εφαρμογές της εταιρείας mobile CRM & BI εγκαθίστανται με επιτυχία σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ