Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 15-Ιουν-2018 18:42

  Λάμψα: Πράσινο φως από τη Γ.Σ. στο μέρισμα €0,20 ανά μετοχή - το νέο Δ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην έγκριση της διανομής μερίσματος €0,20 ανά μετοχή για τη χρήση 2017, προχώρησε -μεταξύ άλλων- η Γενική Συνέλευση της Λάμψα στη σημερινή συνεδρίασή της. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 28/06/2018, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 04/07/2018.

  Παράλληλα εγκρίθηκε και το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για 3 έτη, δηλαδή μέχρι  την  15.06.2021.

  Το νέο ΔΣ:

   

  1. Γεώργιο Γαλανάκι                                      Μη ανεξάρτητο μέλος                      
  2. Απόστολο Δοξιάδη                                     Μη ανεξάρτητο μέλος
  3. Αναστάσιο Χωμενίδη                                 Μη ανεξάρτητο μέλος
  4. Νικόλαο Δάνδολο                                     Μη ανεξάρτητο μέλος
  5. Φίλιππο Σπυρόπουλο                               Ανεξάρτητο μέλος
  6. Βασίλειο Θεοχαράκη                                Μη Ανεξάρτητο μέλος
  7. Τόμας Μίλλερ                                             Ανεξάρτητο μέλος
  8. Μωρίς Μοντιάνο                                       Μη ανεξάρτητο μέλος

  9. Χλόη Λασκαρίδη                                      Μη ανεξάρτητο μέλος.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση: Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15/06/2018, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.780.377 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 73,86% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

  (1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (εταιρικών και ενοποιημένων), περιλαμβανομένου και της διανομής μερίσματος € 0,20 ανά μετοχή για τη χρήση 2017, με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος την 28/06/2018. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 29/06/2018. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 04/07/2018. Περαιτέρω, η  Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

  (2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 01.01.2017– 31.12.2017,

  (3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018, την ελεγκτική εταιρεία GRAND THORNTON A.E.  και καθόρισε την σχετική αμοιβή.

  (4) επί του τέταρτου θέματος ενέκρινε καταβολή αμοιβών ύψους 30.090 Ευρώ στo μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χλόη Λασκαρίδη για το έτος 2017 ενώ δεν προενέκρινε κάποιο ποσό ως αμοιβή Ευρώ για την χρήση 2018.

  (5) επί του πέμπτου θέματος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε την συνέλευση για την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Αθανάσιου Παπαδόπουλου. Ο κ. Παπαδόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του στις 28/11/2017 και το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα στις 28/11/2017, αποφασίζοντας να αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα με τον κ. Βασίλειο Θεοχαράκη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 19.06.2018.

  (6)  επί του έκτου θέματος αποφασίσθηκε  η εκλογή  νέου  Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για 3 έτη (σύμφωνα με το άρθρο  15  του  καταστατικού  της  εταιρείας)  ήτοι  μέχρι  την  15.06.2021,  και συγκεκριμένα τους:

  1. Γεώργιο Γαλανάκι                                      Μη ανεξάρτητο μέλος                      
  2. Απόστολο Δοξιάδη                                     Μη ανεξάρτητο μέλος
  3. Αναστάσιο Χωμενίδη                                 Μη ανεξάρτητο μέλος
  4. Νικόλαο Δάνδολο                                     Μη ανεξάρτητο μέλος
  5. Φίλιππο Σπυρόπουλο                               Ανεξάρτητο μέλος
  6. Βασίλειο Θεοχαράκη                                Μη Ανεξάρτητο μέλος
  7. Τόμας Μίλλερ                                             Ανεξάρτητο μέλος
  8. Μωρίς Μοντιάνο                                       Μη ανεξάρτητο μέλος

  9. Χλόη Λασκαρίδη                                      Μη ανεξάρτητο μέλος.

  10. Σουζάννα Λασκαρίδη- Ντουλάκη      Μη ανεξάρτητο μέλος.                                       

   (7) επί του έβδομου θέματος εξελέγη νέα Επιτροπή  Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις και προϋποθέσεις του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι τριμελής, με διετή θητεία, αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο/μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο άτομα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν. 3016/2002), και συγκεκριμένα από τους:

  1. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου,  ανεξάρτητος κατά την έννοια του Ν. 3016/2002,

  2. Φίλιππο     Σπυρόπουλος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του Ν. 3016/2002,

  3. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, ανεξάρτητος κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

  Επιπλέον, αποφασίσθηκε η επικαιροποίηση των υφιστάμενων κωδίκων και κανονισμών λειτουργίας της εταιρείας και η σύνταξη νέων κανονισμών, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας. Περαιτέρω, η  Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

  (8) επί του όγδοου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, έγινε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις προκλήσεις στον τομέα του Τουρισμού.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων