Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 13-Ιουν-2018 16:10

  Minerva: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η μη διανομή μερίσματος, λόγω υφιστάμενων ακάλυπτων ζημιογόνων αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, στη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minerva.gr) .

  1.Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  χρήσεως 2017 .

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.934
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,209%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.934

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.934 κατά: 0, παρών: 0

  2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις        (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2017, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος, λόγω υφιστάμενων ακάλυπτων ζημιογόνων αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.934
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,209%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.934

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.934 κατά: 0, παρών: 0

  3.Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.934
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,209%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.934

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.934 κατά: 0, παρών: 0

  4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2017. Προεγκρίθηκαν κατά  ανώτερο οι αμοιβές και μισθοί, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.934
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,209%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.934

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.934 κατά: 0, παρών: 0

  5. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.934
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,209%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.934

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.934 κατά: 0, παρών: 0

  6. Εγκρίθηκε η  εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο  από την Γενική Συνέλευση να λάβει  αποφάσεις αναφορικά με τα θέματα που έχουν προκύψει για την Θυγατρική Εταιρεία ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ από την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν 2190/1920 (μείωση ιδίων κεφαλαίων πέραν του ½ του μετοχικού κεφαλαίου) και να μεταφέρει τις παραπάνω αποφάσεις του στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εν λόγω θυγατρικής ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.934
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,209%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.934

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.934 κατά: 0, παρών: 0

  7.  Εγκρίθηκε ο διορισμός  Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , ήτοι τους κ.κ.: 1) Λαδένη Αναστασία χήρα  Λαδένη Ιωάννη,Μη Εκτελεστικό Μέλος 2) Ασλανίδη Θεόφιλο του Σάββα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και 3) Σπανόπουλο Αθανάσιο του Γεωργίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.934
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,209%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.934

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.934 κατά: 0, παρών: 0

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ