Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Ιουν-2018 11:54

  MLS Πληροφορική: Στις 29 Ιουνίου η Γ.Σ. για ΑΜΚ και αγορά ιδίων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέο" με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και την αγορά ιδίων μετοχών.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.", σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τους μετόχους της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή. και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2017-31.12.2017 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2017-31.12.2017.

  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών.

  5. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.

  6. Εκλογή ανεξάρτητου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

  7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέο" με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

  8. Δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων.

  9. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

  10. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

  11. Ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την 13η Ιουλίου 2018 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ