Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 06-Ιουν-2018 19:34

  Στις 29 Ιουνίου η ετήσια ΓΣ της Q&R

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Q&R για την, μεταξύ άλλων, αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών

  Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

   

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων  μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2017 -31/12/2017.
  3. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός αμοιβής.
  4. Έγκριση ταμιακής διευκόλυνσης από την θυγατρική εταιρεία Quality & Reliability U.K ltd.
  5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
  6. Παροχή άδειας με βάση το άρθρο 23α του κν.2190/1920 για σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23α κν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο για την υπογραφή της
  7. Αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών
  8. Παροχή άδειας – έγκρισης κατ' άρθρο 23α παρ. 4 κν 2190/1920 για την σύναψη συμβάσεων αγοράς μετοχών εταιρείας στο εξωτερικό από πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23α κν. 2190/1920.
  9. Παροχή εξουσιοδότησης για έγκριση αμοιβών και ενημέρωσης επί των θεμάτων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών του ομίλου.
  10. Παροχή άδειας κατ'άρθρο 23α κν 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων της εταιρείας ή/και θυγατρικών της εταιρειών με α) μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, β) μετόχους αυτής και γ) νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται από τους ανωτέρω ή στα οποία αυτοί συμμετέχουν.
  11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ