Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 05-Ιουν-2018 12:33

  Δάιος Πλαστικά: Στις 5 Ιουνίου η γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Δάιος για την, μεταξύ άλλων, εκλογή επιτροπής ελέγχου.

  Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017,  μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.

  2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2017.

  3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2018.

  4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο  των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική Χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018  και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  5. Εκλογή επιτροπής ελέγχου βάσει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τροποποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όσον αφορά την σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

  6.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 29ης  Ιουνίου 2018, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις  25 Ιουλίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 πρωινή , σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3884/2010 και ισχύουν η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

   

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ